"Er was een duidelijke nood aan ontmoeting met anderen"

Hechtel cq35dd9

Na een lange periode van gemis zijn de Medewerkers van Don Bosco uit Hechtel eindelijk nog eens kunnen samenkomen. Het centrale thema van hun ontmoeting was een persoonlijke terugblik op de afgelopen coronaperiode.

"Na meer dan anderhalf jaar was het eindelijk weer mogelijk om elkaar te ontmoeten in de vertrouwde omgeving van Don Bosco Hechtel", vertelt Louisette Ptaszynski. "Het was een hartelijk weerzien. De jaarplanning werd uit de doeken gedaan en omdat we elkaar na zo een lange tijd heel veel te vertellen hadden, werd er voor geopteerd om de avond als een gespreksavond op te vatten."

"De centrale vraag van ons gesprek was hoe iedereen die moeilijke periode beleefd en doorgemaakt had. Het is niet nodig om te zeggen dat hieruit een boeiend gesprek is voortgevloeid. Voor iedere aanwezige was de beleving verschillend, maar één punt kwam telkens terug: de nood aan de ontmoetingen met anderen. Sommigen van de medewerkers vonden het een rustige periode, anderen hebben dan weer intense momenten meegemaakt, zowel in de positieve als de negatieve zin."

"Gewoontegetrouw vond in de kapel de afsluitende bezinning plaats, die dit keer opgebouwd was rond het mosterdzaadje, een thema dat goed paste bij het begin van een nieuw werkjaar. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de tekst van Piet Stienaers hieromtrent. De avond werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje."