De provincialen van Europa en het Midden-Oosten zijn van 10 tot 16 september samengekomen in Mornese, samen met zuster Yvonne Reungoat, algemene overste, en enkele leden van de algemene raad. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: een terugblik op de afgelegde weg en de nog af te leggen weg naar het volgende algemene kapittel.

De rode draad was het herschikken van de interprovinciale conferenties met het oog op eigentijdse charismatische animatie. We moeten in deze kwestie elk onze geschiedenis en onze dagelijkse realiteit in acht nemen en ons zo bewust worden van onze eigen context. Om de rode draad te vinden, die ons kan helpen bij de hertekening van de conferenties, werd ons een mooie bezinning aangeboden: “Het charisma in de beginperiode van ons instituut en zijn profetische kracht vandaag”. Ze heeft ons gefascineerd en ze heeft onze overtuiging bekrachtigd: ons charisma is nog steeds levend en dynamisch.

Het samenspel van bezinning en van confrontatie heeft ons gebracht tot het formuleren van deze vraag: waartoe roept de Heer ons op in dit ogenblik van de geschiedenis om de vitaliteit van het charisma te garanderen? En steeds doorheen de ervaring van gebed en van samen zoeken, zijn we gekomen tot dit antwoord:

“In Europa en in het Midden-Oosten van vandaag roept de Heer ons om SAMEN DURVEND met moed en creativiteit Jezus te verkondigen aan de jongeren en de armsten in de profetie van de broederlijkheid.”

We sloten onze samenkomst af met een eucharistieviering in de kapel van het Collegio in aanwezigheid van zusters van over de hele wereld, exact 140 jaar na het vertrek van de zusters naar Nizza.