Europese salesianen van Don Bosco doen waar ze in geloven: inzetten op vorming

4c049f78f5eace6d3d4ee7291c871237 XL evhj71m

De Europese provincialen kwamen samen in Valdocco. De Algemeen Overste en de leden van zijn raad namen de organisatie voor hun rekening. Ze evalueerden uitdagingen en kansen voor het salesiaans charisma op het Oude Continent.

In de openingstoespraak onderstreepte de Algemeen Overste, don Ángel Fernández Artime, het belang van de waarde van gemeenschap en de wens om te werken in een geest van synodaliteit. Vervolgens gaf hij de drie fundamentele thema's van de bijeenkomst: (1) de uitdaging van immigratie, (2) de weg die salesianen en leken samen ondernemen en (3) vorming in Europa.

Uitdaging van de immigratie

Luis Okulik, secretaris van de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap, sprak over het onvermogen van Europa om vluchtelingen en migranten op een verenigde manier op te vangen en en te beschermen. Volgens hem is het een signaal van culturele crisis op het continent. Andere elementen die hij aangaf:

  • 30.000 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen arriveren elk jaar in Europa;
  • de behoefte aan 800.0000 migranten voor de Duitse economie;
  • de pauselijke inzet om mensenhandel tegen te gaan.


De weg die salesianen en leken samen ondernemen

Het is geen optie, maar noodzakelijk om het charisma van salesianen effectief over te dragen aan jongere generaties. Het proefmodel — ontwikkeld in het Salesiaans Regionaal Vormingscentrum in Quito, Ecuador — werd als een goede start beschouwd. De volgende stap is het tot stand brengen van een ​​gemengde commissie om een ​​proefproject te ontwikkelen voor gezamenlijke vorming op Europees niveau.


Samen op weg, ook met jongeren

Andrea Bozzolo en Rossano Sala reflecteerden over de jongerensynode. Zij waren 2 van de 16 salesianen die hieraan deelnamen. Met de synode zochten bisschoppen naar mogelijkheden om de band tussen jongeren en de Kerk te herstellen.


Vorming in Europa

Ivo Coelho, sdb en algemeen raadslid voor de vorming, illustreerde de nieuwe Europese realiteit. Multiculturalisme en vormingshuizen met minder salesianen dan in het verleden, zijn de uitdagingen van de 21e eeuw. De komst van missionarissen uit andere landen, het groeiend doorzettingsvermogen onder de novicen en de aanstaande opening van het vormingscentrum in Barcelona zijn redenen tot vreugde.


Don Bosco International in slotrede

De rol van ‘Don Bosco International’ werd uitvoerig toegelicht. Ze vormt het belangrijkste instrument voor de vertegenwoordiging van Salesiaanse instanties in Europese openbare instellingen. De Algemeen Overste sloot de bijeenkomst af met een toespraak tot de aanwezigen:

"Ik heb jouw visie nodig,
jouw moed en jouw energie! "