Europese subsidies voor verdere uitwerking HR-beleid Jeugdhulp Don Bosco

Avatar 3127928 1280 0io4503

Het Europees Sociaal Fonds steunt onze organisatie in de verdere uitbouw en ontwikkeling van ons HR-beleid. We kregen daarvoor in oktober 2018 een subsidie van 80.000 EUR toegezegd voor ons project “Streven naar duurzame, werkbare en motiverende jobs voor alle medewerkers”.

Met dit ESF-project willen we duurzame, werkbare en motiverende jobs ontwikkelen voor al onze medewerkers zodat zij steeds met betrokkenheid en goesting aan de slag kunnen gaan. Op basis van de bevindingen uit een grootschalige medewerkersbevraging en een ruimere organisatiediagnose, hebben we 5 prioritaire uitdagingen en HR-actiedomeinen bepaald waar we rond willen werken: opleiding, psychosociaal welzijn, onthaal van nieuwe medewerkers, leiderschap en diversiteit.

Volgende concrete actiepunten zijn binnen die 5 grote kaders onder andere voorzien:

  • de uitbouw van een uniform VTO-beleid dat opleidingskansen kadert en stimuleert
  • de concretisering van een preventief burn-outbeleid
  • de opmaak van meer gedragen en werkbare werkroosters voor een goede work-life balance
  • de verdere ontwikkeling van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers en stagiaires, inclusief een onthaalmap met checklist
  • de creatie van een kader voor coachend en ondersteunend leiderschap
  • het ontwerpen van coachende en participatieve gesprekstechnieken voor leidinggevenden
  • de verhoging van tewerkstellingskansen voor mensen met een arbeidshandicap

Rond elk van deze thema’s gaan we in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020 samen met medewerkers en teams aan de slag.

Voor meer informatie rond dit traject kan u terecht bij Glenn Weyers op 0472/52.72.95.

Dit ESF-project kadert binnen onze ruimere HR-visie “Elk talent telt – 2019-2021”.