Extra: Welke Bijbelverhalen hebben voor zuster Jeanne een bijzondere betekenis?

Paper 1100254 1920 qvzqtpe

We interviewen zuster Jeanne Devos voor een artikel over vrouwen- en kinderrechten. In het gesprek peilen we naar haar inspiratie. Welke Bijbelverhalen hebben voor haar een bijzondere betekenis?

Een eerste is als Maria Magdalena naar het graf van Jezus vertrekt toen het nog donker was (Joh. 20,1). Let op het donker. Je moet niet wachten tot je duidelijk ziet welke weg je moet gaan. Je vertrekt en je doet wat je kan; de Weg zal wel komen.

Een tweede is het exodusverhaal (naar Ex. 3,7 en verder): “Ik heb de ellende van mijn volk gezien”. Je bent dus bewust van de nood van een bepaalde groep, dat waren de Israëlieten, nu zijn dat de huisarbeidsters; én daarbij “Ik stuur u om hen te bevrijden”. Niet om hen brood te geven of een nieuwe matras, maar omwille van de vrijheid. Ga. Ga voor jezelf. En dan die aarzeling van Mozes: “Ja maar, ik stotter en ik kan niet spreken” en “stuur maar een ander”. En God die antwoordt: “Ik zal er zijn”. En “Ga maar” en “uw broer Aaron is er ook nog, die kan voor u spreken. En “Wat jij niet kan, dat kan een ander wel”. Dat is duidelijk in de exodus. Dat is ook duidelijk in mijn verhaal. Dat heb ik ook gegeven op Winteruur (Programma op Canvas door Wim Helsen, bekijk hier de beelden op VRT NU).

Een derde Bijbelverhaal is Johannes 5, aan de poel van Betesda. Jezus die naar Jeruzalem gaat, niet naar de tempel maar wel naar de poel van menselijke miserie. Daar ligt iemand — die iemand kan ook een groep zijn — en die ligt daar al 38 jaar, symbolisch verwijst een getal in de 30 naar de tijd dat alle weerstand gebroken is. Dat die persoon of groep geen weerstand meer in zich heeft. Ik zie daarin duidelijk de situatie van die huisarbeidsters. Zij hebben geen weerstand meer. Opnieuw klinkt de vraag: “Wil je geholpen worden?” met als antwoord “Ja maar, de anderen gaan eerst en ik heb nooit een kans.” Ook huisarbeidsters hadden nooit een kans, want zij zaten alleen achter gesloten deuren. Niemand dacht dat het kon. De boodschap is: sta op én ga! Niet alleen opstaan, maar ook gaan. Begin te gaan, begin te leven.
Lees hier het interview met zuster Jeanne Devos en Julie Hendrickx: "Voor vrouwen en kinderen aan de rand van de samenleving"