Fijn weerzien tussen Medewerkers Don Bosco Groot-Bijgaarden

Medewerkers20 Groot Bijgaarden 7p7ltdj

De Medewerkers van Don Bosco van Groot-Bijgaarden hebben elkaar na 30 maanden eindelijk teruggezien. Dat deden ze in de gemeenschap van de zusters op zaterdag 7 augustus. Er werd gekozen voor een formule van vrije ontmoeting om alle frustraties van de coronaperiode te milderen.

"Op drie gezinnen na, die op vakantie waren, was de groep compleet", vertelt Lieve, een van de medewerkers van Groot-Bijgaarden. "Sommigen ongeremd, anderen voorzichtig, want corona is natuurlijk nog niet weg. Na de eucharistieviering maakten we tijd voor aperitief en gingen we gezellig tafelen. Er was veel te vertellen: over de eigen levenssfeer, de omgeving, de Don Boscofamilie, enzovoort."

Hervatten in september
"Er werd ook nog een gemeend dankwoord uitgesproken, niet te minst voor Betty Callebaut, de voorzitster van het centrum. Dit om haar te bedanken voor de puike organisatie. Iedereen wacht nu af of de vergaderingen in september kunnen hervatten. We geloven er wel in, want er ligt een denderend jaarprogramma te wachten."