Filip Lammens: "Mondmaskers in de klas? Een luxeprobleem"

Opinie 7e081m2

In De Standaard van woensdag 8 december schreef Filip Lammens een opiniestuk over de mondmaskerplicht bij leerlingen op onze scholen. Een luxeprobleem volgens de directeur van VIA Don Bosco. Lees zijn opiniestuk hieronder.

"Als directeur van de ngo VIA Don Bosco zet ik me al jaren in voor het recht op onderwijs wereldwijd en voor een kwalitatieve opleiding voor alle kinderen, ongeacht de context waarin ze geboren worden. Dat ouders hun kinderen het recht op onderwijs willen ontzeggen omdat die een mondmasker moeten dragen, slaat me met verstomming. Dat is een vorm van maatschappelijke onverantwoordelijkheid en een mis­kenning van de realiteit van het onderwijs.

De voorbije maanden is al vaak geopperd dat we naar een ‘pasjesmaatschappij’ evolueren. Wie de realiteit erkent, weet dat dat geen nieuw gegeven is. Het Netwerk tegen­ Armoede voert al jaren een ongelijke strijd tegen onbetaalde schoolfacturen. Duizenden jongeren in Vlaanderen kunnen hun schoolboeken niet betalen – laat staan dat ze mee zijn met de digitalisering van het onderwijs. In grootstedelijke contexten verwordt onderwijs tot opvang, omdat jongeren door hun moeilijke sociaal-economische context niet meer in staat zijn om te leren. Zij krijgen geen pasje, maar worden om diverse redenen de toegang ontzegd tot kwaliteitsvol onderwijs.

In de rest van de wereld is de situatie niet beter. Veel scholen in lage- en middeninkomenslanden hebben maandenlang de deuren moeten sluiten. Die kinderen zijn een jaar van hun leven kwijt. Maandag lanceerden Unesco, Unicef en de Wereldbank het rapport The state of the global education crisis: a path to recovery. Al op de eerste pagi­na staat: ‘21 maanden na de start van de pandemie blijven scholen gesloten voor miljoenen jongeren en kinderen, en miljoenen meer riskeren om nooit meer terug te keren naar de schoolbanken.’

In Vlaanderen leveren veel schooldirecties onwaarschijnlijke inspanningen om de schoolpoorten open te houden. Onder druk van het lerarentekort en de quaran­taineregeling, waardoor de samenstelling van het personeel elke dag verandert, stellen directies en leerkrachten zich flexibel op. Van de ene op de andere dag zijn zij over­geschakeld op afstandsonderwijs, wat een compleet andere pedagogische aanpak vergt. Het is vloeken in de leraarskamer, maar ze staan met een glimlach voor de klas. Omdat­ zij beseffen hoe belangrijk zij zijn voor de kinderen en jongeren.

Dat de overheid de mondmaskerplicht vanaf zes jaar heeft ingevoerd, juich ik toe. Deze beschermingsmaatregel moet ertoe leiden dat minder kinderen en leerkrachten ziek worden. Daardoor kunnen de scholen openblijven. Daardoor kunnen lera­ren daadwerkelijk lesgeven, in plaats van toezicht te houden in meerdere klassen­, omdat de collega’s in quarantaine zitten. Daardoor lopen veel jongeren géén leerachterstand op.

In de partnerscholen van VIA Don Bosco hebben jongeren in naaiateliers mondmaskers geproduceerd, om de maatschappij te ondersteunen. Maar in Vlaanderen gaat het persoonlijke welbevinden bij enkele ouders boven het maatschappelijke welzijn. Voor hen is een tijdelijk luxeprobleem een groter issue dan de structurele onderwijsproblemen die veel meer kinderen dagelijks treffen. Tijd voor een realitycheck."