Ga en verkondig de vreugde van de Verrezen Heer

20180930 125721 sazj26m

"In de naam Don Bosco en ter herinnering aan de eerste zending op 11 november 1875, ga en verkondig aan de jongeren en de armen van deze wereld de vreugde van de verrezen Christus." Met deze woorden stuurde don Ángel Fernández Artime, de 10de opvolger van Don Bosco, met Gods zegen de 25 salesianen en 11 zusters van Don Bosco (FMA) de wereld in tijdens de 149ste salesiaanse missionarissenzending.

De aanwezigheid van Moeder Yvonne Reungoat, algemeen overste van de zusters van Don Bosco (FMA), van enkele leden van algemene raad, verschillende provinciale oversten, medebroeders en zusters van Don Bosco en vele jongeren bevestigden dit mooie gebeuren met aanmoedigingen, gebed, vreugde, zang en applaus. In een feestelijk en dankbaar weekend vond dit plaats op zaterdag 29 en zondag 30 september in Valdocco.

Voor ons was de vreugde nog aanstekelijker omdat wij tijdens dit gebeuren onze twee nieuwe medebroeders-missionarissen mochten begroeten. Wie zijn ze? Nilesh John Dodiyar is 23 jaar en komt uit West-Indië (provincie Mumbai). Lawrence Okoli is 26 jaar en komt uit Nigeria. Zodra hun administratieve documenten in orde zijn, komen ze naar onze provincie. Intussen verblijven ze nog even in Rome. Provinciaal Wilfried Wambeke, Peter Van den Borre en Jos Claes mochten met hen mee bidden en vieren.

Het hoogtepunt van dit feest vond plaats in de Basiliek van Maria Hulp der Christenen. Fantasie, creativiteit, apostolische moed, geduld, wachten, liefde en enthousiasme... Het zijn enkele van de eigenschappen die nodig zijn om missionaris te zijn bij de jongeren, vooral bij de armsten. "Wees teken en dragers van het heil", zo klonk bij de overhandiging van het missiekruis, het zendingsmandaat, voor deze mannen en vrouwen.

De algemeen overste onderstreepte: “Missionarissen, die vertrekken vanuit deze viering naar de 5 continenten, zijn samen missionarissen uit de 145 vorige zendingen, het bewijs dat het getuigenis van het geloof geen grenzen kent. “Voor ons zijn er geen grenzen”, stelde don Ángel heel sterk.

In zijn homilie verwees don Á.F. Artime herhaaldelijk naar de lezingen van de dag om de missionarissen te wijzen op de aard van hun missie. Hij lichtte drie punten toe. Ten eerste riep hij hen op om authentieke missionarissen te zijn: evangelieverkondigers in de geest en met de geest van Don Bosco en Moeder Mazzarello. Het is geen geest van het ‘doen, doen, doen, …’, maar een geest om de arme jonge mensen vandaag de dag te omarmen en de tedere menselijkheid van de eerste salesianen te verbreden in de wereld.

Vervolgens spoorde hij de missionarissen aan om geen meesters te zijn in de zin van 'zij die het weten'. Wees nederig met de wortels van een omgekeerde piramide. Wees dienaars en luister veel. Zo zal je voelen hoe God aanwezig is. Luister met geduld naar de roep van het volk, vooral naar de roep van de jongeren.

Tot slot verwees don Á.F. Artime naar enkele raadgevingen van Don Bosco zelf aan zijn eerste missionarissen. "Wees moedige missionarissen vooral voor kleinen en de minsten", besloot hij “God zal je zegenen en je zal het hart van de goede mensen winnen”.

Zo kregen wij tijdens die zonnige herfstdagen een vat vol missionaire vitamines om de oktobermaand te beginnen.

Een uitgebreide fotoreportage zie: https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/721576718376177
O.a. nr. 72 – 73 zijn de foto’s waarbij de Algemeen Overste het kruisje geeft aan resp. Lawrence en Nilesh.