Gamen op school... om je beter in je vel te voelen

Silver 9aj1528

Ken je Silver al? Dat is een wetenschappelijk onderbouwde game die de geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid van jongeren tussen 12 en 16 jaar wil versterken. De game werd ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Silver leert tieners hun gevoelens beter te herkennen, waardoor ze anders gaan denken en zich beter in hun vel zullen voelen. "In deze tijden merken we hoezeer mentaal welzijn bij jongeren van belang is", klinkt het bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. "Preventie is de beste manier om op lange termijn de geestelijke gezondheid van jongeren te versterken. Het aanbieden van de game Silver geeft jongeren de kans om inzicht te krijgen in belangrijke zaken omtrent mentaal welbevinden. Vlaanderen is hierin wereldwijd een voortrekker."

Every cloud has a silver lining
Silver heeft zijn naam te danken aan het Engelse spreekwoord ‘Every cloud has a silver lining', waarin de boodschap zit dat elke moeilijkheid of tegenslag een positieve uitkomst kan hebben. Die boodschap komt naar voren doorheen de game. "Aan de hand van Silver kunnen scholen werken op het mentaal welzijn van jongeren en hen tools geven om geestelijke gezondheid meer bespreekbaar te maken” zegt Prof. Gwendolyn Portzky, hoofddocent medische psychologie aan de UGent en directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Het spel
In het spel volg je vier jongeren tijdens hun dag op het Silver-festival. Zij komen regelmatig in moeilijke situaties terecht. Met jouw keuzes manipuleer je de gedachten, gevoelens en het gedrag van de personages. De speler bepaalt het avontuur dus.

Silver werd reeds uitgetest door meer dan duizend leerlingen van de eerste en tweede graad in tien scholen. De meeste leerlingen vonden de personages leuk en konden zich inleven in de verhalen. Na afloop gaven ze aan dat ze hun gevoelens, gedachten en gedrag beter konden begrijpen, net als dat van andere personen.

Meer informatie via silvergame.be
Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en via www.zelfmoord1813.be