Gedeelde zending: van Valdocco en Mornese tot de dag van vandaag in onze geschiedenis

20181020 100149 jy4w1oq

Op zaterdag 20 oktober kwamen de verantwoordelijken en raden van de Salesiaanse Familie samen in Hof Zevenbergen te Ranst. Een uniek moment om samen na te denken over onze gedeelde salesiaanse zending.

‘Ik heb altijd alles en allen nodig gehad.’ zei Don Bosco. Ook Paus Franciscus herhaalt regelmatig dat niemand aan de toekomst kan bouwen als hij zich alleen opstelt. ‘Samenwerken’ is een belangrijk werkwoord voor onze Salesiaanse Familie en beweging. We krijgen hiervoor gemeenschappelijke groeikansen: de eucharistie, de tafelgemeenschap, de muziek en onze zending. Hierbij worden we geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest en aangemoedigd door elkaar. Na een inleiding hebben we samen gedialogeerd over mogelijke bouwstenen die de raden willen aanreiken aan de salesiaanse animatiegroep om hiermee verder op weg te gaan en concrete passen te zetten. Jos Claes, sdb, schrijft op Facebook dat het ‘een geestige dag was omdat de Geest aanwezig was’. Dit is meer dan een terechte uitspraak. Het was een bemoedigende ontmoeting vol hoop en met heel veel genegenheid voor elkaar: een echte familie!