GEEN TOEKOMST ZONDER KLEINE GOEDHEID

Schermafbeelding202020 04 2220om2010 40 04 ariabyr

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas

Zijn mensen wolven voor elkaar of elkaars hoeders? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op baatzucht of op genereuze verantwoordelijkheid? Het ethisch appel van het sterke en kwetsbare gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas vormt voor Roger Burggraeve de toetssteen in het zoeken naar de grondslagen voor humaan samenleven.

Doordenken over maatschappelijke thema’s als geweld en macht, rechtvaardigheid, politiek en staat, totalitarisme en mensenrechten…: dat alles is noodzakelijk om de kleine goedheid zinvol ter sprake te brengen. Anders verwordt ze tot altruïstisch sentimentalisme en ‘lollige liefde’.

Als uitdrukking van ethisch individualisme is de kleine goedheid een hefboom die elk sociaal, economisch en politiek systeem openbreekt. Tevens opent zij een nieuw perspectief op de toekomst: ‘ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen’. Ze is de vonk van de Oneindige in de eindige!

Roger Burggraeve die als geen ander het gedachtegoed van Levinas kent, weet in dit boek de draagwijdte ervan aan te tonen in confrontatie met het heersende denken in onze neoliberale samenleving. Hij is emeritus professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Om te bestellen:

R. BURGGRAEVE, Geen toekomst zonder kleine goedheid, Antwerpen/Heeswijk, Halewijn/Berne Media, 2020, 296 p. (21,95 euro)

Halewijn NV, Halewijnlaan 92, 2050 ANTWERPEN

www.halewijn.info – www.bernemedia.com