Geïnspireerd door Don Bosco, vandaag jongeren opvoeden

Jean Marie Petitclerc par Claude Truong Ngoc septembre 2015 f2hbv31

De ervaring van Valdocco, een studiedag met Jean Marie Petitclerc (sdb)

28 maart 2020

In gesprek met Don Bosco

Als dragers van het salesiaanse erfgoed worden we telkens opnieuw uitgedaagd om onze ervaringen in gesprek te brengen met de traditie én met de hedendaagse opvattingen en overtuigingen.

De aandacht voor de traditie is geen kwestie van nostalgisch terugblikken of krampachtig vasthouden, maar wel Don Bosco herontdekken vanuit historisch, pedagogisch en spiritueel perspectief om hem vandaag handen, voeten en een hart te geven.

De dialoog met actuele inzichten voorkomt een eenzijdige benadering van Don Bosco en maakt zijn persoon, pedagogie en spiritualiteit nog meer relevant voor deze tijd.

De leefwereld van Don Bosco is echter niet meer de onze. Wat hij ons leert over opvoeden vraagt om een vertaling naar onze tijd en onze context.

Don Bosco Vorming & Animatie draagt niet alleen bij tot die dialoog, maar wil zoveel mogelijk geïnteresseerden uit Vlaanderen en Nederland bij dit gesprek betrekken.

Inhoud

Na zijn priesterstudies volgde Don Bosco nog drie jaar een meer pastoraal georiënteerde opleiding in Turijn. Tijdens deze jaren deed hij stage in de centrale gevangenis waar ook heel wat jongeren opgesloten zaten. De confrontatie met deze jongeren en vooral de schijnbare uitzichtloosheid van hun situatie zou Don Bosco diep tekenen. Hij schreef hier zelf over: ‘Het maakte nog het meeste indruk op mij dat velen van hen bij het herkrijgen van de vrijheid wel vastbesloten waren hun

leven te beteren. Maar kort daarna zaten ze opnieuw achter de tralies.’ Het zou een keerpunt betekenen in zijn leven. Deze ontmoetingen brengen hem tot een radicale keuze voor hun opvoeding. ‘Ik dacht: Die jongens moesten buiten de gevangenis een vriend vinden die zich hun lot aantrok, hen

hielp, hen onderwees en op zondag naar de kerk bracht. Dan zouden ze misschien niet opnieuw het verkeerde pad opgaan en zouden er tenminste minder opnieuw in de gevangenis komen.’ Uit deze keuze ontstond het Oratorio van Valdocco en groeide het preventief systeem. Daarin wordt de relatie tussen opvoeders en de jongeren beschouwd als de krachtigste hefboom om jongeren aan te zetten tot het ontplooien van hun mogelijk-heden, het opnemen van verantwoordelijkheid en het zin geven aan hun leven.

In het spoor van Don Bosco willen we tijdens deze studiedag verkennen wat vandaag opvoeden vanuit de relatie kan betekenen en vooral waartoe het ons oproept en uitdaagt als opvoeders en hulpverleners. De basisintuïtie van Don Bosco omtrent de kracht van deze relatie, weliswaar onderbouwd en ondersteund met hedendaagse inzichten uit het opvoedings- en hulpverleningsdenken, blijkt nog steeds geldig.

Gesprekspartner

Jean Marie Petitclerc, sdb studeerde aan de École Polytechnique in Parijs.

Hij is de stichter van Valdocco Argenteuil waar men jongeren na schooltijd opvangt en een integrale aanpak van opvoeding nastreeft in dialoog met de ouders en de school.

De referaten zijn in het Frans.

Een Nederlandse vertaling is beschikbaar.

Programma

09.45 Onthaal

10.15 Eerste referaat

11.15 Pauze

11.30 Gelegenheid tot vragen stellen

12.30 Middagmaal

14.00 Tweede referaat

15.00 Gelegenheid tot vragen stellen

15.45 Afronding

Doelgroep

Iedereen die zich door Don Bosco’s geest wil laten inspireren, is van harte welkom: salesianen, zusters van Don Bosco, leerkrachten, opvoeders, medewerk(st)ers, vrijwilligsters van Don Bosco, oud-leerlingen, ouders en sympathisanten.

Opvoeding in de geest van Don Bosco heeft een onmiskenbare eigenheid. Maar Don Bosco’s aanpak moet telkens opnieuw in gesprek gebracht worden met de uitdagingen van vandaag.

Deze studiedag wil hieraan bijdragen. We zijn ervan overtuigd dat het samen nadenken over jongeren opvoeden in de geest van Don Bosco, een nieuw licht kan werpen op ons eigen engagement en zo voor ons inspirerend kan werken.

Datum en plaats

Zaterdag 28 maart 2020

van 9.45 uur tot 16.00 uur

Don Boscolaan 15

3050 Oud-Heverlee

Info en inschrijvingen

Inschrijven voor 15 maart 2020

Don Bosco Vorming & Animatie

Don Boscolaan 15

3050 Oud-Heverlee

Tel. 016/47 91 24

vormingenanimatie@donbosco.be

Deelname in de kosten

€ 25, inclusief broodjesmaaltijd en

koffie. Betaling kan enkel ter plaatse.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.