"Gelijkwaardige eindtermen voor eerste graad secundair onderwijs"

De schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waaronder ook het Don Bosco Onderwijscentrum, willen voldoende ruimte voor het eigen pedagogisch project en voor inhoudelijke en didactische keuzes van de school, het lerarenteam en de individuele leraar. Ook in de eerste graad van het secundair onderwijs.

In februari vorig jaar keurde het Vlaamse parlement nieuwe eindtermen goed voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, maar over de invulling bestond discussie. In juni werd die in het voordeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen beslecht voor het Grondwettelijk Hof. Het Hof volgde de onderwijskoepels in de redenering dat de eindtermen te uitgebreid zijn en op die manier de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen, en vernietigde de nieuwe eindtermen.

Zelfde argumenten
Maar nu besliste de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om ook de eindtermen van de eerste graad eens onder de loep te nemen. Volgens de koepel laten deze onvoldoende ruimte voor het pedagogisch project van schoolbesturen. “De argumenten waarmee het Grondwettelijk Hof de eindtermen van de tweede en de derde graad heeft vernietigd, namelijk dat ze te omvangrijk en te gedetailleerd zijn, gelden eveneens voor de eindtermen van de eerste graad”, klinkt het.

Ruimte voor eigen invulling
“Katholieke dialoogscholen hebben pedagogische en didactische ruimte nodig om hun ambitie voor een veelzijdige en kritische dialoog tussen leerlingen, leraren en de wereld waar te maken”, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Inhoud en doel van vorming zijn nooit louter algemeen en uniform maatschappelijk, maar afhankelijk van pedagogische, filosofische en levensbeschouwelijke keuzes van de school.”