Lawrance Okoli, sdb, hernieuwt zijn tijdelijke geloften.

De liturgie van de voorbije zondag was geen gewone ‘zondag door het jaar’ in de kapel van het Don Boscohuis in Heverlee. “Met Don Bosco als gids kiezen voor het levensproject van Jezus heeft zijn consequenties,” zo luidde het thema van de viering. Deze verliep in feeststemming omdat Lawrence Okoli, een jonge medebroeder-missionaris uit Nigeria, in onze salesiaanse provincie de tijdelijke religieuze geloften voor twee jaar hernieuwde. Vijf jaar geleden sprak hij zijn eerste geloften uit. Nu hoopt hij over enkele jaren de eeuwige geloften te mogen uitspreken. Provinciaal Wilfried Wambeke ging voor in de viering en mocht in naam van de Algemeen Overste deze geloften aannemen. Emmanuël Obi, een landgenoot van Lawrence, en salesiaan-priester en Frans Matthyssen salesiaan-coadjuteur vertegenwoordigden onze congregatie. Na het dankwoord en danklied tot Maria van Lawrence op het einde van de viering, was er natuurlijk een feestelijke receptie met de medebroeders en zondagse bezoekers van onze kapel. Een fijne en dankbare dag voor Lawrence en onze salesiaanse gemeenschap.