“Geloofsopvoeding hoeft niet saai en ernstig te zijn”

GP4 9zu3mj1

Vorige week kwamen de deelnemers van de Godly Play verdiepingsdag samen in Oud-Heverlee om volledig op te gaan in de wereld van de parabels. Een thema dat helemaal in lijn ligt met Don Bosco, want als geboren verteller maakte hij dankbaar gebruik van parabels en verbond hij geloof met spel en vreugde.

Godly Play in een notendop
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan. Op een speelse wijze gaan de deelnemers een Bijbels verhaal of parabel binnen, zodat ze het volledig kunnen beleven. Het is niet de bedoeling dat de begeleider vertelt wat de deelnemers moeten weten, maar dat hun nieuwsgierigheid en verbeelding wordt aangesproken. Zo kunnen ze ontdekken hoe alle verhalen verbonden zijn met hun eigen persoon. Godly Play creëert openheid voor spiritualiteit en stimuleert de verbeelding.

Godly Play in Vlaanderen
In Vlaanderen worden er elk jaar een aantal basisopleidingen Godly Play-verteller gegeven. “Ik heb die basistraining ooit gevolgd en ben dan in Engeland in opleiding gegaan om trainer te worden”, vertelt Gee Van den Berghe, die de Godly Play verdiepingsdag in goede banen leidde. “In Vlaanderen zijn we met acht opgeleide trainers. Vanuit Don Bosco Vorming en Animatie hebben we intussen al drie keer een basisopleiding gegeven voor mensen uit de Don Boscobeweging. Intussen zijn er een 30-tal vertellers door ons opgeleid. Deze vertellers brengen we jaarlijks samen voor verdieping.”

Godly Play en Don Bosco
“Zo leerden we de Godly Play-verhalen over heiligen kennen, maar we misten het verhaal van Don Bosco”, gaat Gee verder. “Dat hebben we uiteindelijk zelf ontwikkeld op basis van de richtlijnen van de Godly Play Foundation. Met enkele vertellers bogen we ons vorig jaar over dit project, wat uiteindelijk geleid heeft tot een eigen verhaal dat kinderen én volwassenen laat thuiskomen in het leven en de spiritualiteit van Don Bosco.”

Godly Play verdiepingsdag
“Dit jaar was het thema ‘de verdiepingsverhalen over parabels’, een thema dat volledig in lijn ligt met de Don Boscotraditie. Want ook Don Bosco was een geboren verteller die gebruik maakte van parabels en geloof verbond met spel en vreugde”, aldus Gee. “Bij Godly Play zijn we ervan overtuigd dat geloofsopvoeding niet saai en ernstig hoeft te zijn. Er mag gerust gelachen worden. Samen lachen werkt verbindend en brengt innerlijk een creatieve stroom op gang. Aan de hand van drie nieuwe verhalen kregen de deelnemers meer inzicht over hoe ze als vertellers via spel en humor kinderen kunnen leiden door Gods creativiteit. Daarnaast was er ook tijd voor herbronning en verbondenheid en stonden we even stil bij de moeilijke coronaperiode.”