GELUKKIGE VERJAARDAG DR. WIM COLLIN

IMG 20181022 185350 HDR j7j8ioz

Wim Collin, sdb, verdedigde op zijn verjaardag in Rome zijn doctoraatsverhandeling die hij schreef aan de UPS over E.H. don Borel onder leiding van prof. dr. Aldo Giraudo, sdb.

Op zondag 21 oktober 2018 trokken provinciaal Wilfried Wambeke en een medebroeder uit de gemeenschap van Don Bosco Groot-Bijgaarden, Omer Bossuyt, naar Rome om hun medebroeder Wim Collin een gelukkige verjaardag te wensen op maandag 22 oktober. Maar je kan toch evengoed met een wenskaart of een leuke e-mail of via Facebook deze gebeurtenis wereldkundig maken? Waarom dan met het vliegtuig naar Rome gaan? Was er dan iets meer aan de hand of wat was er voor bijzonders aan deze verjaardag van Wim? Inderdaad, door een andere gebeurtenis die plaats vond in de UPS, de Pauselijke Universiteit van de salesianen van Don Bosco in Rome, was het voor Wim Collin een dubbele feestdag.

Wim verdedigde op 22 oktober in aula Don Vecchi zijn proefschrift voor het behalen van het doctoraat theologie aan de theologische faculteit van de UPS. Dat was de echte reden waarvoor er enkele salesianen en familieleden van Wim naar Rome trokken: om deze feestelijke gebeurtenis in het leven van Wim mee te maken. Inderdaad, vader en moeder Collin, zijn twee broers, een schoonzus en een nichtje waren er ook om hun zoon of broer te steunen en aan te moedigen. En zoals een oud Vlaams volkslied zingt: ‘zij hadden hun wagen volgeladen met goede dingen’, want van zo’n verdediging krijg je honger en dorst en zij waren de redders in nood om Wim van de honger en dorst te redden. Maar nu eerst terug naar het ernstige werk.

Voor zijn doctoraatswerk had Wim, onder leiding van zijn promotor prof. dr. Aldo Giraudo, sdb, een studie opgezet over de onuitgegeven preken van E.H. don Borel (1801-1873), een leraar en helper van het eerste uur van Don Bosco. De studie van deze onuitgegeven preken van don Borel was een echt monnikenwerk: het zorgvuldig op zoek gaan in de oude archieven van bibliotheken, scholen, seminaries, het instituut van Markiezin Barolo, ... , naar de nog bestaande preken die don Borel gehouden heeft voor de leerlingen van het college van Sint Franciscus van Paola tussen de jaren 1829-30 en 1843-44 toen hij er geestelijk directeur was. Alle gevonden teksten werden eerst geordend en in kaart gebracht. Naast deze classificatie was bovenal de lectuur van de behandelde thema’s de voornaamste opdracht. Waarover sprak don Borel, welke theologische en pastorale inzichten, eigen aan de tijd waarin hij leefde en beïnvloed door de grote kerkelijke gebeurtenissen, kleurden zijn preken? Ook deze opdracht: een overzicht maken van de inhoudelijke thema’s en het gewicht ervan zoals ze besproken werden in de homilieën, was eigenlijk geen doel op zich, maar eerder een noodzakelijke opstap naar het grote onderzoek en het antwoord op de grondvraag van dit doctoraatswerk: op welke wijze hebben de ideeën van don Borel een invloed uitgeoefend op het werk en het denken van Don Bosco. Wim heeft aldus een studie gemaakt van wat we zouden kunnen noemen: een confrontatie tussen het gedachtegoed van don Borel, zoals het tot uiting kwam in zijn prediking aan de leerlingen van het college, en het leven en werk van Don Bosco in de opvoeding en spirituele begeleiding en vorming van zijn jongeren.

Dit was de grote opdracht van Wim en een forse uitdaging, want tot op heden waren er niet veel studies over deze speciale band tussen don Borel en Don Bosco waarop hij kon terugvallen. Het was bijna van nul af aan beginnen. Wim heeft deze uitdaging op zich genomen en er keihard aan gewerkt, jarenlang, stap na stap in de ontdekking en het openleggen van de geschreven bronnen, de minutieuze studie van zoveel aspecten en thema’s en dit in samenspraak met zijn mentor prof. dr. Aldo Giraudo.

Na de verwelkoming door de rector van de UPS begon Wim Collin met zijn uiteenzetting over zijn doctoraatswerk: de relevantie van zijn onderzoek, de objectieven van zijn onderzoekswerk, de bronnen van zijn onderzoek, de gevolgde methode en de uitwerking van de bekomen onderzoeksresultaten om te eindigen met enkele belangrijke aanwijzingen in de bekomen resultaten met een bijzondere aandacht voor afstemming op en de verschillen tussen don Borel en Don Bosco.

Vervolgens werd Wim ondervraagd over de standpunten die hij uit zijn onderzoek heeft gehaald door een driekoppige jury: prof. dr. Aldo Giraudo, promotor, don Francesco Motto van het historisch instituut van de UPS en don Giovenale Dotta een expert in de tijdgenoten van don Borel en Don Bosco. Na een langdurig onderhoud van vraag en antwoord trok de jury zich terug om na een beraadslaging van een kwartier het goede nieuws te brengen aan de verzamelde luisteraars: het werk van Wim Collin werd als uitstekend beoordeeld. Hij kreeg nog de opdracht mee om een artikel over zijn doctoraatswerk te publiceren in het vaktijdschrift theologie en spiritualiteit van de salesianen van Don Bosco. Zodra dit werk voltooid zal zijn , zal het doctoraat voor Wim een erkend feit zijn. Maar dat was geen reden om feestvreugde uit te stellen. Na een hartelijk applaus van alle aanwezigen, de lofrede van de rector en een dankwoord door Wim aan het adres van zijn begeleiders en juryleden, was het tijd voor een Vlaams aperitiefje. De familie had Belgische pralines, lekkere trappist en andere versnaperingen meegebracht uit Tienen. En of die welkom waren!

Zo was het tijd om zoals wij dat in Vlaanderen zeggen: ‘tussen pot en pint’ terug te blikken op de uitstekende prestatie die Wim gedurende jaren geleverd had en die op deze verjaardag tot een climax leidde. Wim mocht de felicitaties van vele, vele mensen in ontvangst nemen. Wij waren fier en blij dat we dit hadden mogen meemaken en de avond mochten besluiten met: ‘GELUKKIGE VERJAARDAG DR. WIM!Van links naar rechts: Jaroslaw Rochowiak (algemeen secretaris van de UPS), Aldo Giraudo (promotor), Wim Collin (doctorandus), Wilfried Wambeke (provinciaal), Francesco Motto (salesiaans historisch instituut), Giovenale Dotta (expert in tijdgenoten van Don Bosco, Mauro Mantovani (rector van de UPS).