Gemeenschap van Salesianen te Hechtel sluit de deuren

Hechtel vx2gtn7

In juni 2020 werd de beslissing genomen om de gemeenschap van de Salesianen van Don Bosco te Hechtel te reduceren tot een kleine aanwezigheid van een 5-tal medebroeders en de nodige verbouwingen te realiseren. Twee jaar later zijn de Salesianen echter genoodzaakt om deze optie te herzien en de gemeenschap te sluiten op 15 augustus 2022.

Provinciaal Wilfried Wambeke: “Hechtel heeft een lange traditie en is een huis waar veel Salesianen graag geweest zijn en goed werk geleverd hebben. Het is een plaats waar jonge Salesianen op eigen tempo konden groeien in de realiteit van de jongerenwereld en de salesiaanse pedagogisch-pastorale tradities. Veel mensen in en rond de gemeenschap, de school en de activiteiten die met Don Bosco Hechtel verbonden zijn, dragen op velerlei manieren bij tot de goede naam die Don Bosco heeft in de regio Noord-Limburg.”

“Het verminderend aantal medebroeders, hun gemiddelde leeftijd, het zeer beperkt aantal jonge Salesianen in de provincie Vlaanderen-Nederland en de vooruitzichten dat we op een termijn van drie à vijf jaar geen medebroeders meer zullen hebben om in Hechtel nog een gemeenschap in stand te houden, deden de provinciale raad besluiten om niet meer te investeren in verbouwingen en de aanwezigheid van de Salesianen in Hechtel af te ronden.”

“We beseffen dat deze moeilijke beslissing door velen als zeer pijnlijk zal worden ervaren. Het leven van religieuze gemeenschappen in onze Westerse context wordt inderdaad sterk getekend door ervaringen van loslaten en afscheid nemen, maar evenzeer door het vertrouwen op de vele mensen die gemotiveerd zijn om al het goede dat de Salesianen gerealiseerd hebben niet verloren te laten gaan. Zonder Salesianen zal Don Bosco Hechtel anders zijn, maar de salesiaanse identiteit zal blijven bestaan omdat veel bewogen mensen zich die identiteit eigen gemaakt hebben. We zijn hen bijzonder dankbaar en uiteraard zullen wij als salesiaanse provincie al het mogelijke doen om – zij het voortaan meer van op afstand – deze mooie realiteit te blijven ondersteunen en bijstaan.”