Geslaagde teambuilding in nieuwe Gentse Don Boscoschool

DB Gent yf2s6g8

Afgelopen maandag stond voor de leerkrachten van het secundair onderwijs van het Don Bosco Sint-Pietersinstituut een pedagogische studiedag op het programma. De Gentse school sloot nog maar pas aan bij het Don Bosco Onderwijscentrum en zag dit moment als ideale kans om bij te leren over Don Bosco en het opvoedingsproject.

Tijdens de voormiddag nam Salesiaan Dieter Verpoest iedereen op sleeptouw. "Dieter getuigde vanuit zijn 'Salesiaan zijn' over wat voor hem de kern van het pedagogisch project is", vertelt directeur Dirk Kerckhoven, die Don Bosco Brussel begin dit schooljaar ruilde voor de nieuwe Don Boscoschool. "Welke school willen we zijn en waarom? Wat is mijn rol als leerkracht in dit proces en wat verwachten we van elkaar en het team? Het zijn de klassieke vragen die ertoe doen."

Synergie creëren
Het Sint-Pietersinstituut behoort nog maar sinds 1 januari tot het Don Bosco Onderwijscentrum; een hele aanpassing. "De uitdaging bestaat erin om synergie te creëren tussen de traditie van de school en het pedagogisch project van de Salesianen", gaat Dirk verder. "Voor alle leerkrachten is zonder meer duidelijk dat een warme school en een veilige leeromgeving voor alle jongeren de ambitie is en blijft. Wat dit echter onderwijskundig betekent in relatie tot het pedagogisch project zal de komende maanden en jaren blijken. De zinhorizon daagt; de impact ervan zal geleidelijk aan duidelijk worden."

Eén-tegen-allen
In de namiddag kwam Maarten Lens van Jeugddienst Don Bosco langs om alle leerkrachten te triggeren met een spel ‘één-tegen-allen’. "De zon was van de partij en deed iedereen boven zichzelf uitstijgen", besluit Dirk. "Het enthousiasme waarmee leerkrachten alle opdrachten tot een goed einde brachten, gaf tonnen energie voor de lange marathon die het schooljaar opnieuw beloofd te zijn. De zotste en leukste creaties, spontane ingevingen en verrassende wendingen wisselden elkaar in sneltempo. Leerkrachten verbaasden zichzelf en anderen. ’s Avonds keerde iedereen enthousiast en moe huiswaarts om ’s anderendaags alle jongeren opnieuw te verrassen met een ongezien enthousiasme en veel passie."

Een enthousiast leerkrachtenteam bracht de 'één-tegen-allen' tot een goed einde.