PLUS organiseerde dit schooljaar vormingen voor de leerkrachten van het secundair onderwijs in Lier. Het thema was geweldloze communicatie en nieuwe autoriteit, het werken met waarderende rapportcommentaren.

Nadien gingen deelnemers met veel enthousiasme aan de slag in hun eigen school of klas, met de handvaten die werden aangereikt. De opdracht van leerkrachten wordt steeds uitdagender en daarom blijft PLUS inzetten op het aanbieden van ondersteuning van leerkrachten via deze vormingen. De deelnemers gaven als feedback dat PLUS, om leerkrachten te ondersteunen, nog meer mag inzetten op het organiseren van uitwisseling en intervisie rond moeilijke casussen die een leerkracht kan ervaren.

Ook naar volgend schooljaar toe wil PLUS dit aanbod in de kijker blijven zetten. De leerkrachten en ondersteunend personeel van J.B. David kunnen PLUS vinden via het nascholingsaanbod van J.B. David. Leerkrachten van het GO! kunnen zich rechtstreeks inschrijven via info@pluslier.be. Het aanbod wordt tegen het einde van het schooljaar verspreid onder de directies van beide scholengemeenschappen en CLB’s.

Nieuwsgierig? Van harte welkom*!
*Vormingsaanbod geldt voor scholen uit Lier en jeugdhulp Don Bosco.