Verslag Algemene Vergadering van de Vrijwilligsters van Don Bosco in juli 2019.

Elke zes jaar houden de Vrijwilligsters van Don Bosco een Algemene Vergadering om hun zending te actualiseren. Dat gebeurde dit jaar in Frascati (Rome), van 18 tot 28 juli met als inspirerend bijbelvers “Geef mij te drinken” (Joh.4,7). Onder de 93 deelnemers uit de hele wereld, ook 4 VDB’s uit de regio Frankrijk-België. Ze leverden hun bijdrage als regio-verantwoordelijke, afgevaardigde, expert en tolk.

Tijdens de openingsceremonie spraken de algemeen overste Don Angél Fernández Artime en Moeder Yvonne Reungoat hun vertrouwen en bemoediging uit. Ze legden nadruk op de verbondenheid als Salesiaanse Familie. Samen laten we Don Bosco leven!

In de bijeenkomst wilden we nagaan welke houdingen vandaag nuttig en noodzakelijk zijn voor de zending van de VDB’s. De meest urgente uitdagingen werden verdeeld in negen thema’s: spirituele dorst, jongeren, mensen aan de rand van de samenleving, de directe leefomgeving, ecologie, interculturele en religieuze dialoog, politiek en rechtvaardigheid, kerkelijke omgeving, massamedia.

De deelnemers lieten zich niet afschrikken door de vele actuele problemen. Ze focusten zich vooral op moedige positieve attitudes die een belangrijk verschil kunnen maken bij de aanpak van moeilijke situaties. Het resultaat zal weldra verschijnen in een inspirerend document.

Met de verkiezing van Dagmar (uit Slowakije) als nieuwe Algemene Verantwoordelijke en de nieuwe centrale raad, bestaande uit 9 leden uit 6 verschillende landen, werd de vergadering afgesloten.