Groeien naar een salesiaans onderwijsproject

Foto20onderwijs vdywmq6

Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) heeft op haar raad van bestuur van 14 februari 2019 het mandaat gegeven aan een werkgroep om het pastoraal-pedagogisch project ‘Met Don Bosco als gids en tochtgenoot’ naar het onderwijs te vertalen in een salesiaanse onderwijsproject met ‘leren, onderwijzen en organiseren’ als dragers.

Het is de bedoeling dat dit onderwijsproject in november 2020 in o.a. boekvorm wordt uitgegeven en nadien in de scholen wordt geïntroduceerd, geïmplementeerd en geïncorporeerd. Het project wil leidinggevenden en leraren inspireren, bevestigen, uitdagen, prikkelen, verbinden en referentiekader zijn. Daarnaast wil het ook andere onderwijsbetrokkenen informeren en motiveren.

De werkgroep is op vrijdag 15 maart 2019 voor de eerste keer samengekomen. De enthousiaste leden zijn: Geert Leenknecht, Tuur Ottevaere, Els Van der Auwera en Pieter Schippers (directies); Ingrid Wyn en Kim Vanhille (pedagogische begeleiding), Inse Van Rossom (godsdienstinspectie en -begeleiding), Carlo Loots (Don Bosco Vorming & Animatie) en Didier Finet (DBOC).Op deze vergadering werden, naast het formuleren van de doelen en de opdracht van de werkgroep, de krijtlijnen voor de verdere werking getrokken en kwam men tot een aanzet van operationeel plan.

De werkgroep vindt het belangrijk om iedereen, via Don Bosco Digitaal, op geregelde tijdstippen te informeren over de vooruitgang. Dit is een eerste aanzet.