Medewerkers van Don Bosco Heverlee ontvingen groeten uit Valdocco

20180922 073008 c8nohrs

Medewerkers van de groep Don Bosco Heverlee op vrijdagavond 21 september bij het begin van het nieuwe ontmoetingsjaar drie mooie kaartjes toegestuurd vanuit Valdocco. De auteurs waren Madre Maria Mazzarello, Dominiek Savio en Mama Margherita, drie mensen die dicht bij Don Bosco stonden en “heilig” mogen genoemd worden. De schrijvers vertelden kort iets over hun eigen leven en stelden dan de vraag aan de Medewerkers, zowel aan de kinderen als aan de volwassenen, “Hoe hebben jullie dat beleefd of ervaren tijdens de vakantiemaanden of beleven jullie dat vandaag in jullie midden?”

Zo leerden wij van Dominiek Savio dat om “heilig” te zijn je geen held hoeft te zijn, maar dat het kan door de kleine dingen van elke dag proberen blij en buitengewoon te doen. Madre Maria Mazzarello kon vanuit het raampje op de Valpanosca de lichtjes zien branden in het kerkje van Mornese en leefde zo in stilte verbonden met God en haar medewerksters. Mama Margherita was de sterke moeder die zorgde voor de familiesfeer en de verbondenheid in Valdocco. Als het echt te moeilijk of te zwaar was keek ze met Don Bosco op naar het kruis.

Een leuke vakantie-ervaring vertellen, blij meedoen in een ‘human bingo’, stilte en bezinning in de kapel waren zo de drie ingrediënten van deze avond. Ze brachten ons dichtbij de nieuwe jaarspreuk of strenna voor de Salesiaanse Familie: “Opdat uw vreugde volkomen moge zijn. Heiligheid ook iets voor u?!