Grootouders keren terug naar hun kindertijd in Halle

Grootouderfeest d0qxafq

In de kleuterschool van Don Bosco Halle liepen vorige week woensdag niet alleen drie- tot zesjarigen rond op de speelplaats; uitzonderlijk kon ook de iets oudere generatie terugkeren naar haar kindertijd. Dit tijdens het 'Grootouderfeest'.

"Na twee jaren corona konden we ons 'Grootouderfeest' eindelijk nog eens laten doorgaan", klinkt het bij directeur Zeger Rosvelds. "'s Morgens werd iedereen van harte welkom geheten met koffie, thee en koekjes; nadien was er een korte toespraak door de directies. Grootouders konden op deze dag de klas van hun kleinkind bezoeken, maar ook actief meewerken aan activiteiten zoals koekjes bakken, toneel, spelletjes spelen, enzovoort. Als afsluiter traden de kleuters op met liedjes en dansjes in thema van de grootouders. Het werd een zeer geslaagde dag!"