Grote plannen op de site van ‘t Kinderkasteeltje

Kinderkasteeltje 320kasy

VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en de gemeente Nazareth slaan de handen in elkaar om verschillende soorten kinderzorg te verenigen op één grote campus.

Op het terrein van ’t Kinderkasteeltje komt een nieuwbouw voor het Kinderdagverblijf, het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (beiden onder de vleugels van VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen) en de Buitenschoolse Kinderopvang (georganiseerd door de gemeente). Ook het consultatiebureau van Kind en Gezin (aangestuurd door VZW i-mens), krijgt een plekje in het gebouw van het CKG. Een unieke samenwerking tussen diverse partners!

In het totaal zal de site plaats bieden aan 180 kinderen. Van een echte capaciteitsuitbreiding is geen sprake, maar het centraliseren van de verschillende werkvormen heeft zo zijn voordelen: door de krachten te bundelen kan er zorg op maat geboden worden voor alle kinderen die wonen, verblijven of schoollopen in Nazareth.

Het domein van ‘t Kinderkasteeltje is gelegen in het centrum van Nazareth, op wandelafstand van de drie scholen, de sporthal, de kunstencampus en de KSA. Een groot deel van de site zal door de gemeente ingericht worden als openbaar park met diverse speelmogelijkheden voor de kinderen. Om de inplanting van alle functies optimaal in te zetten in een veilige omgeving wordt een studiebureau aangesteld.

Dankzij de centrale werking zullen de kinderen die in het CKG verblijven deel kunnen uitmaken van het gewone sociale leven in de gemeente (naar de buitenschoolse opvang gaan, samen met de andere kinderen uit de opvang naar school stappen, deelnemen aan naschoolse activiteiten), tegelijkertijd kunnen kwetsbare gezinnen sneller toegeleid worden naar gepaste ondersteuning of hulp (we denken bijvoorbeeld aan een spreekuur opvoedingsondersteuning voor ouders of outreachend werken vanuit het CKG ter ondersteuning van het personeel in de kinderopvang).

Een klein stapje in het realiseren van de droom van het Agentschap Opgroeien: jeugdhulp normaliseren, dichter bij de mensen brengen, vlot bereikbaar maken.

Voor het oude (erfgoedkundig) gebouw wordt er op zoek gegaan naar een derde partner die de renovatie op zich kan nemen en er nadien gebruik kan van maken. Het is de bedoeling dat het kasteeltje zijn sociale functie zal behouden, bij voorkeur in het teken van het kind.

2021 belooft een spannend jaar te worden waarbij de eerste ontwerpen vorm moeten krijgen. Tegen eind 2024 hoopt men te kunnen verhuizen.