Hannelore Dessein: "Helpende handen zijn een godsgeschenk"

HD yr6ibfi

Onderwijscentrum Gent zette sinds de start van de coronapandemie in op extra 'helpende handen' voor de honderd Gentse scholen. Dit om leerachterstand weg te werken of te voorkomen en om de uitval van leerkrachten op te vangen. In totaal werden er meer dan 300 vrijwilligers, studenten, interim-medewerkers, wijkwerkers en medewerkers ingezet.

Ook Hannelore Dessein, directeur van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, kon op extra helpende handen rekenen en is enorm dankbaar voor de steun die ze de afgelopen twee jaar kreeg. De extra helpende handen waren flexibel inzetbaar en een absolute meerwaarde. In totaal schakelde Hannelore meer dan tien personen in voor korte periodes en sinds dit schooljaar is er een vaste ondersteuner die een aantal uur per week bijspringt.

“Soms krijgen leerkrachten of ondersteunend personeel in de loop van de dag te horen dat ze recent een hoogrisicocontact hadden en dan moeten we zeer snel schakelen om de leerlingen op te vangen. De ondersteuners houden toezicht in de klassen, helpen de leerlingen bij opdrachten en volgen ook mee de snel veranderende coronamaatregelen goed op.”

Godsgeschenk
Hannelore spreekt over 'een godsgeschenk' als ze het heeft over de hulp van het Onderwijscentrum. “Tijdens de weken verplicht afstandsonderwijs hebben we leerlingen in kwetsbare situaties – voor wie thuis les volgen geen optie was - naar school gehaald. De leerkrachten gaven van thuis uit les en de ondersteuners hielpen de leerlingen op school de lessen mee te volgen. Dat betekende een enorme hulp voor onze leerlingenbegeleiders die voor een bijna onmogelijke taak stonden.”

Extra ogen
Hannelore: “De ondersteuners zorgden niet alleen voor extra handen, ook voor extra ogen. De vrijwilligers hielpen leerlingen detecteren die het moeilijk hadden en boden hen een luisterend oor. Ze belden leerlingen op die afstandsonderwijs volgden of gingen op stoepbezoek om papieren rond te brengen, laptops aan te bieden, te checken of alles praktisch lukte en te peilen naar hun mentaal welzijn.”

Leerachterstand wegwerken en welbevinden opkrikken
De grootste meerwaarde van de helpende handen schuilt voor de directeur in het wegwerken van de leerachterstand en het opkrikken van het welbevinden van de leerlingen én de leerkrachten. “Het is een ontzettend moeilijke periode voor zowel de leerlingen als ons personeel. Beiden tonen veel daadkracht, maar alles kent z’n grenzen. Deze extra ondersteuning vergroot hun draagkracht en geeft moed om te blijven doorgaan.”