Hartelijkheid, redelijkheid en geloof centraal in nieuw boek Roger Burggraeve

Boek wnbdznf

In zijn nieuwe boek 'KINDNESS, REASON, RELIGION: Holistic education for Today in the Footsteps of Don Bosco' beschouwt Salesiaan Roger Burggraeve deze drie dimensies als inspiratie voor een holistische opvoeding.

"De pedagogische methode van Don Bosco berust op drie pijlers: hartelijkheid, redelijkheid en geloof", legt professor en Salesiaan Roger Burggraeve uit. "In dit boek toon ik aan hoe deze drie pijlers niet op zichzelf staan, maar met elkaar verbonden zijn en dynamisch op elkaar inwerken. Bovendien bieden deze drie dimensies een kader en een globale positionering voor de pedagogische praktijk, die tevens de inspiratie vormt voor een eigen manier van leven. Als we deze pijlers actualiseren kunnen deze dienen als inspiratie voor een holistische opvoeding vandaag."

Het boek wordt uitgegeven door 'Don Bosco Publications' uit Engeland, bestaat uit 95 pagina's en kost £ 7,50 (ongeveer € 8,60). Bestellen kan hier.