Herdenkingsviering salesiaanse missionaris Kees Smeele

Herdenkingsviering bsq2nkz

Afgelopen maandag 13 september vond de herdenkingsviering plaats rondom het overlijden van Kees Smeele sdb. Hij is bijna 50 jaar salesiaans missionaris in Congo geweest. Op 19 december 2020 overleed hij in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Vanwege de coronamaatregelen kon niet iedereen daarbij zijn, daarom vond de herdenkingsviering nu alsnog plaats.

De herdenkingsviering was een initiatief van de familie van Kees Smeele. Zijn broers en zussen wilden dit graag laten plaatsvinden op 13 september, de geboortedag van Kees. Wim Flapper sdb leidde de dienst waarin het gedeelte uit Filippenzen 4 vers 4 t/m 9 centraal stond. “Dit gedeelte uit de Bijbel is zeer typerend voor hoe Kees in het leven stond,” vertelt missieprocurator Gerard Schoorl, “als Kees ergens binnenstapte, dan was er vreugde. De herdenkingsdienst had dan ook alles behalve een droevig karakter, het missieleven van Kees Smeele was voltooid.”

In Filippenzen 4 vers 4 t/m 9 staat (NBV):

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.”

Vorige week plaatsen wij een eerder geschreven interview met Kees Smeele uit Don Bosco NU, de voorloper van Don Bosco magazine. Hierin kun je meer lezen over het werk van Kees Smeele in Congo. Het interview kun je hier teruglezen.