Tijdens het avondwoordje op 28 maart 2018 in de salesiaanse gemeenschap stelde Angel Fernández Artime, Algemeen Overste, enkele beslissingen van de Algemene Raad voor omtrent het volgende Algemeen Kapittel (28 AK).

“Aan het einde van de plenaire intermediaire raad hebben we belangrijk nieuws voor de congregatie en de Salesiaanse Familie,” zei de Algemeen Overste. “Vandaag hebben we deze tussentijdse raadszitting besloten en kunnen we het nieuws aangaande het volgend Algemeen Kapittel bekend maken.”

Eerst las hij voor uit zijn brief met informatie die binnenkort zal worden vrijgegeven. Hij sprak over het belang van het AK en de betekenis van de plaats waar het kapittel zal samenkomen.

“Wat zou het profiel van de salesiaan vandaag enin de toekomst moeten zijn?”

Over het thema van het AK zei hij het volgende. “Als titel hebben we gekozen: Welk soort salesianen voor de jeugd van vandaag? Met dit thema willen wehet profiel van de salesiaan van vandaag en morgen bespreken, zodat we debest mogelijke antwoorden aan de jongeren kunnen geven. We denken vooral aan de armsten en degenen die ons het hardst nodig hebben ... We zullen ook te maken krijgen met een groot aantal juridische problemen waarmee we de zending willen helpen. Het zijn kwesties waar we tegenwoordig mee te maken hebben. “

Hij sprak ook over de plaats voor het 28 AK. Het zal plaats vinden in Valdocco, in Turijn. Dit belangrijk salesiaans gebeuren begint op zondag 16 februari 2020 en eindigt op 4 april. Ten slotte verklaarde hij: “Als regulator van het 28 AK heb ik Stefano Vanoli benoemd.” St. Vanoli is momenteel secretaris van de Algemene Raad.

“Wat zou het profiel van de salesiaan vandaag en in de toekomst moeten zijn?”vroeg Á.F. Artime zich af. “De realiteit van vandaag is niet meer deze van veertig jaar geleden en de antwoorden kunnen niet dezelfde zijn. We willen een gepast antwoord geven aan de jongeren van vandaag en morgen. De jongeren leven tegenwoordig in andere context dan veertig jaar geleden ... De jonge mensen van tegenwoordig leven in verschillende contexten, die zelfs al verschillen van een paar jaar geleden. Ze zijn ondergedompeld in een digitale wereld, in de boeiende wereld van het vrijwilligerswerk voor jongeren, in de realiteit van beroepsvorming, in de pijnlijke realiteit van uitbuiting van jongeren, van jonge immigranten Deze situaties dagen ons sterk uit. We kennen ze onvoldoende en 30 of 40 jaar geleden spraken wij er niet over.”

“Vandaag wordt de salesiaanse zending, godzijdank, op velerlei wijzen uitgedragen door salesianen én leken ... We moeten ons openstellen voor de nieuwe realiteit ... Ik nodig jullie uit vanaf nu hiervoor te bidden.”