Het Caglieroproject met John Visser

John Visser 9dezqwk

Johan Visser, sdb, is missionaris in Cambodja. In Cagliero, het tijdschrift voor salesiaanse missiewerking, wijdde een artikel aan zijn werking. Onze Missieprocuur, Gerard Schoor, zorgde voor een vertaling.

20 jaar Caglieroproject in Cambodja

Vanaf het begin, was Cambodja de prioritaire zone in het kader van het Caglieroproject. Het biedt een programma voor "vrijwilligers op lange termijn” in de provincie van de Stille Oceaan (Australië).

Sinds de salesianen van Don Bosco in Cambodja hun project begonnen in 2008, is er een constante toevloed van vrijwilligers die de salesianen bijstaan om te werken voor de bewonderenswaardige jongeren van Cambodja. Het is voor mij een groot voorrecht en een plezier mee te kunnen werken aan dat Caglieroproject. Als vrijwilligers hebben we een kleine rol gespeeld om dit ongelooflijk mooi werk te steunen.

Het is een gelegenheid voor jonge Australische vrijwilligers, ook jong in hart en ziel, om deel uit te maken van de rijke geschiedenis die er zich ontwikkelt. Een droom is er werkelijkheid geworden door het keiharde werk van missionarissen uit allerlei landen: Nederland, Filippijnen, Korea, Italië, Colombia, India, Vietnam, en nog vele andere.

Vorming geven aan duizenden van de armste Cambodjaanse jongeren

Elk jaar, is het voor mij een voorrecht om naar Cambodja te reizen en er onze vrijwilligers te bezoeken. Gedurende mijn laatste bezoek mocht ik pater John Visser ontmoeten, een groot Nederlands-missionaris. Hij was toen juist ook in Phnom Penh. John was één van de eerste buitenlanders die in Cambodja aankwam in 1992 en die aan het moeilijke werk begon van de wederopbouw van een land dat totaal verscheurd was door een jarenlange oorlog. Bij het morgenontbijt glimlachte hij toen hij enkele herinneringen ophaalde over de eerste dagen die hij, met een heel klein hart, in Cambodja doorbracht: “toen we hier voor de eerste keer aankwamen was onze enige rijkdom de auto die we meehadden!" Oh, wat zijn de zaken nu veranderd! Sindsdien zijn er scholen en oratoria gebouwd in Phnom Penh, Battambang, Poipet, Kep en Sihanoukville. In deze werken zijn de salesianen nu bezig met een vorming te geven aan duizenden van de armste Cambodjaanse jongeren. Ik voelde me heel klein in aanwezigheid van deze grote missionaris die zich altijd heeft ingespannen om naar jongeren toe te gaan, ook nu hij al half gepensioneerd is.

Sterke band tussen salesianen en leken

De vrijwilligers van Cagliero hebben werkelijk een groot geluk dat zij een openheid gevonden hebben bij de medebroeders van Cambodja om er te werken in een gedeelde zending met de leken. Ik ben er zeker van dat dit niet altijd gemakkelijk geweest is, noch voor de salesianen, noch voor de vrijwilligers. Maar het resultaat is dat er nu een mooie gemeenschapsband gegroeid is tussen leken en salesianen. Onze vrijwilligers hebben er alle voordeel bij om te mogen delen in het leven van deze missionaire gemeenschap. Wij hopen dat deze relatie nog vele jaren mag blijven bestaan.

Bron: Cagliero, 11 mei 2019