Het leven zoals het is... Buitengewoon! (#1: de directrice)

Don Bosco Halle Emy Elleboog 20
Directrice Agnes Luyckx

Eind april vierde BuLO Don Bosco Halle haar 50-jarig bestaan met een groots feest. Don Bosco Media ging langs op de school en ontdekte de wereld van het Buitengewoon Lager Onderwijs: “Een wereld die veel te bieden heeft en meer dan ooit nodig is!” In deel 1 laten we directrice Agnes Luyckx aan het woord.

Deze reportage sluit aan bij het artikel in Don Bosco Magazine (pagina 11). Gemist?

Directrice Agnes Luyckx ademt Don Bosco. Dat zie ik in haar bureau waar onze stichter duidelijk zichtbaar is, maar dat voel ik vooral aan haar aanpak.

Wat is BuLO Don Bosco Halle?
"BuLO staat voor Buitengewoon Lager Onderwijs. In onze buitengewone school zitten leerlingen die een attest basisaanbod hebben. Kort samengevat zijn dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het traject niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Wij hebben vooral leerlingen van type 1 en type 8. Dat zijn kinderen met leerproblematieken en leerstoornissen.”

Waar zitten de grote verschillen met het gewone basisonderwijs?
“Naast klastitularissen werken wij ook met een multidisciplinair team bestaande uit logopedisten, kinesisten, BLIO-leerkrachten (Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs), een orthopedagoge, leerkrachten muzische vorming en leerkrachten L.O. Dat is volgens mij dé sterke van het buitengewoon onderwijs. We hebben de ruimte om aandacht te besteden aan de noden van ieder kind apart. ‘Liefde moet je voelbaar maken’, zei Don Bosco. Dat kan dankzij ons kleine team en onze kleinere klasjes. Kinderen moeten later functioneren in onze maatschappij; zij moeten nu al op de juiste manier opgevolgd worden. Begin er maar eens aan in een klas van 24 leerlingen … Dat die leerkrachten of leerlingen soms moe zijn, begrijp ik volledig. Je kan 24 leerlingen niet op dezelfde manier aanpakken, want zij hebben andere noden. Het zou mooi zijn als zo’n multidisciplinair team ook in gewone basisscholen actief zou zijn. Besparingen laten dat helaas niet toe. Op maat werken kost tijd en geld. Blijven we besparen? Dan komen we echt in de problemen, want dan kunnen kinderen in het onderwijs niet geholpen worden zoals het hoort. Dat heeft niet alleen invloed op onze werking, maar ook op de toekomst van de leerlingen en dus ook van onze toekomstige arbeidsmarkt. Don Bosco had een droom, wij ook.”

Wij doen wat Don Bosco deed: aandacht schenken aan kwetsbare jongeren
Agnes Luyckx

Hoe leeft Don Bosco in jullie school?
“Wij doen wat Don Bosco deed: aandacht schenken aan kwetsbare jongeren. Zijn pedagogie komt hier écht tot uiting en is ons op het lijf geschreven. Daarnaast zijn wij soms ook dwarsliggers – ik zeg liever doorzetters – die al eens tegen de schenen durven stampen. Waarom? Omdat we het echt menen en het beste willen voor onze leerlingen.”

Merk je dat de leerlingen de school inderdaad tevreden verlaten?
“Absoluut! Buitengewoon onderwijs is vrij onbekend. Je kent het gezegde: onbekend is onbemind. Er is dus zeker een drempel bij ouders om hun kind naar ons te sturen. Toch haal ik graag enkele zinnen aan die ik op oudercontacten te horen krijg: ‘Ons kind is spontaner geworden. Ons kind is levendiger geworden. Ons kind is een ander kind geworden’. Oud-leerlingen komen regelmatig nog eens binnengewandeld met hun rapport. Voor mij een teken dat het hier vrij goed moet geweest zijn. Het ‘tweede thuis’-gevoel, zoals ik vaak mag horen.”

Welke boodschap wil jij de wereld insturen?
“Buitengewoon onderwijs is meer dan ooit nodig! We zien hier leerlingen binnenkomen die faalangst hebben, van wie het zelfvertrouwen op een laag pitje staat. Zij hebben in een gewone school jaren verloren en komen dan hier terecht. Ik wil niet zeggen dat mijn collega’s in het gewone basisonderwijs het niet goed doen, maar de middelen zijn hier gewoon heel anders. We hebben een heel andere structuur en insteek en voor heel wat kinderen is een andere aanpak nu eenmaal nodig.”

In deel 2 en deel 3 laten we enkele personeelsleden en leerlingen aan het woord over het leven in BuLO Don Bosco Halle.

Auteur: Tim Bex