Het Oratorio: een salesiaans concept met schwung gelanceerd in Vlaanderen!

Schermafbeelding202018 05 0920om2011 24 33 ul85aqk

Dieter Verpoest (sdb) kwam voor de medewerkers van Groot-Bijgaarden gedreven en enthousiast vertellen over het Oratorio in Hechtel. Het was op het Provinciaal kapittel van 2016 dat er beslist werd een Oratorio op te richten en augustus 2017 werd als streefdatum vooropgesteld. Het doel was niet eenvoudig: jongerenpastoraal en roepingenpastoraal bevorderen. Men zou zich speciaal op de “armen” en de “jonge starters” richten. Onder armoede werd zowel materiële, culturele als geestelijke armoede verstaan.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de meest gunstige ligging van het Oratorio. De keuze viel op Hechtel, een school met 960 leerlingen, waar ook ruimte was voor een nieuwe kleine gemeenschap. Drie jonge salesianen en een begeleider werden in Hechtel geïnstalleerd. Zij leven er evangelisch: beleven er de armoede door zelf voor de huishouding te zorgen (schoonmaak, keuken en was), m.a.w. volgens een gezinsmodel. Hierbij wordt verwezen naar het Oratorio van Don Bosco in Pinardi (1846).

In het Oratorio zijn de jongeren thuis: er worden meeleefdagen georganiseerd, men is actief in de PAG (pastoraal animatiegroep) en indien nodig worden jongeren in crisissituaties opgevangen. In navolging van Christus leeft men er in gemeenschap om er de evangelische waarden uit te dragen. Men verzorgt er de liturgie en organiseert aanbidding. De leerkrachten van de school kennen de weg en door deze laagdrempeligheid kunnen zij hun steentje bijdragen aan de verwezenlijking van het ideaal.

Het Oratorio is nog in een beginfase: communicatie en dialoog zijn groeiende. Het beperkt zich momenteel nog tot de leerlingen van de school, maar in de toekomst zal ook naar de parochie gegaan worden en het doel verbreedt onder meer door samenwerking met IJD. Een nieuw salesiaans concept in Vlaanderen met schwung !