Op zaterdag 24 februari trokken we met de gemeenschappen van Heverlee en Oud-Heverlee naar de Pelgrim in Scherpenheuvel voor een bezinningsdag. In de voormiddag keken en luisterden we naar de presentatie van de strenna van dit jaar. In de namiddag kwam Hans Geybels in twee conferenties het passieverhaal volgens Marcus toelichten. Dat was een voltreffer.

Eerst plaatste hij het passieverhaal in het ganse evangelie van Marcus en daarna nam hij met ons het hele passieverhaal door. Het was een boeiende benadering, gebracht door een vlotte, begaafde en aangename spreker. Inhoudelijk was het eveneens een stevig verhaal. De accenten die Marcus legt, de verrassende stijlkenmerken, de vele ogenschijnlijk onschuldige maar toch betekenisvolle tussenstukken, zijn beeld van de apostelen, van Petrus en de anderen, de grote vrijheid van Jezus om ondanks alles zijn weg te gaan. Het verhaal begon op een aangrijpende manier te leven. ‘Want’, zei de spreker, ‘door over Petrus en de andere leerlingen te spreken, spreekt hij ook ons aan’. Dat is ook wat er gebeurde.