Het straffe leven van Maria Romero Meneses in 11 weetjes

Meneses 9wmvn5y

Op 7 juli herdenkt de Salesiaanse Familie Maria Romero Meneses, zuster van Don Bosco. Zij groeide op in de welvarende middenklasse, maar werd vanwege haar straffe werk voor de armere klasse uiteindelijk toch de 'sociale apostel van Costa Rica genoemd'. Van een mirakel als kind tot patroonheilige van de Wereldjongerendagen; ontdek het leven van Maria Romero Meneses met deze 11 weetjes.

 1. Zuster Maria Romero Meneses werd op 13 januari 1902 geboren in de stad Granada in Nicaragua, een land in Centraal-Amerika. Ze groeide thuis op met nog 7 broers en zussen, maar haar familie behoorde toch tot de middenklasse. Dit was grotendeels te danken aan de job van haar vader; hij werkte als minister.
  ---
 2. Maria bleek talent te hebben voor kunst en muziek. Daarom zorgden haar ouders ervoor dat zij piano en viool leerde spelen. Later ging zij naar een school van de Zusters van Don Bosco, waar haar talent ook opgemerkt werd.
  ---
 3. Toch verliep haar schooltijd niet van een leien dakje, want op haar twaalfde werd Maria langdurig ziek met reumatische koortsen die haar verlamden en haar hart beschadigden. Ze legde haar vertrouwen in Maria Hulp der Christenen en kreeg een visioen. Toen Maria plots genezen was, versterkte dit gevoel haar roeping om zelf toe te treden tot de Zusters van Don Bosco, wat ze op haar 18 jaar deed.
  ---
 4. In 1931 trok Maria als missionaris naar San José in Costa Rica, dat haar tweede thuisland werd. In 1933 was zij lerares muziek en kunst en typiste op een school voor dochters van rijke families.
  ---
 5. Toch bleef haar doel - ondanks het welvarende milieu waarin ze werkte - om de armen en verlatenen te helpen. Haar focus lag op sociale ontwikkeling.
  ---
 6. Dat was duidelijk te merken toen ze de misonares’ opstartte. Ze nodigde de rijkere kinderen waaraan ze les gaf uit om hun kennis en catechese te delen met de armere kinderen. De jonge meisjes bezochten de arme families om hen het geloof aan te leren en te helpen waar nodig.
  ---
 7. Maria Romero Meneses richtte heel wat centra op voor de behoeftigen. In 1945 richtte ze een recreatiecentrum op, in 1953 een centrum voor voedselverstrekking, in 1961 een school voor arme meisjes en in 1966 een kliniek voor zieke mensen. In 1973 organiseerde ze de bouw van zeven huizen die de basis werden van het dorp Centro San Josè - een plaats waar arme gezinnen fatsoenlijke huizen konden hebben.
  ---
 8. Maria overleed in 1977 aan een hartaanval in het huis van de Zusters in Leon, waar zij voor rust naar toe was gestuurd. Haar stoffelijk overschot werd teruggestuurd naar San José in Costa Rica om te worden begraven in de kapel van een Salesiaans huis.
  ---
 9. Door haar vele straffe realisaties in Costa Rica, werd Maria Romero Meneses ook wel de ‘sociale apostel van Costa Rica’ genoemd.
  ---
 10. Op 14 april 2002 werd ze zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Zij was daarmee de eerste Centraal-Amerikaanse die zalig werd verklaard.
  ---
 11. In 2019 was Maria Romero Meneses één van de patroonheiligen van de Wereldjongerendagen in Panama.