Hilde Crevits viert 50 jaar VIA Don Bosco

Img 3376 awd2dm7

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Met deze inspirerende quote van Nelson Mandela begon Hilde Crevits haar lezing ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van VIA Don Bosco op donderdag 28 maart in Don Bosco Kortrijk.

De minister van onderwijs had haar huiswerk duidelijk gemaakt want de link naar het credo van onze organisatie – ‘Education changes the world’ – was meteen duidelijk. Nog even zoeken hoe de laserpointer werkt (“je ziet dat ik geen leerkracht ben”) en de minister was vertrokken voor een boeiend betoog over de kwaliteit en uitdagingen in het onderwijs van vandaag.

Crevits bouwde haar presentatie op aan de hand van de eerste drie componenten van ambitieus leren die in het Don Bosco onderwijs centraal staan: leren leren, leren handelen en leren (samen)leven. De uitdagingen op de verschillende onderwijsniveaus zijn groot, maar met een grondige vernieuwing heeft de minister getracht om op die verschillende niveaus de nodige hervormingen door te voeren om de kwaliteit te vrijwaren. En dat lijkt broodnodig, zoals de laatste dagen ook blijkt uit recent onderzoek van de KU Leuven. De toekomst zal uitwijzen of haar beleid de nodige vruchten afwerpt. Maar een quote van Seneca die de minister in haar presentatie gebruikte, lijkt hier toepasselijk: “Door iemand te vertrouwen, maak je hem ook betrouwbaar”.

Het beste bewaarde minister Crevits tot het laatste, namelijk het opnemen van ‘burgerschap’ in de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs die vanaf volgend schooljaar van kracht worden. Zo wordt jarenlang lobbywerk door VIA Don Bosco en andere organisaties die werken rond wereldburgerschapseducatie beloond en worden (wereld)burgerschapscompetenties een verplicht te behalen resultaat. Respectvol omgaan met mekaar, een kritische geest, solidariteit en actief participeren aan een rechtvaardige samenleving worden op die manier ingebed in het onderwijs, en daar kunnen wij als salesiaanse ngo enkel maar blij om zijn. Of zoals de minister zei: “Non scholae sed vitae”(we leren niet voor school, maar voor het leven).


Binnenkort vinden de twee laatste avondlezingen plaats, waarop we u wederom van harte uitnodigen:

25 april (19.30 uur) – Françoise Chombar (CEO Melexis) – Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe

9 mei (19.30 uur) – Willy Claes (Minister van Staat en voorzitter VLUHR) – Don Bosco Helchteren