Monseigneur Luc Van Looy en Lieve Van Daele, gedelegeerde van het Bisdom voor Onderwijs, brachten een bezoek aan onze school.

Op het programma stond de voorstelling van de school en het opvoedingsproject, met daarna een rondleiding in de LEGO-TECHNO-klas en de verschillende afdelingen. In het bijzonder de klas 1B was in de wolken met het bezoek vermits deze leerlingen zelfgemaakte geschenken mochten overhandigen.