Op donderdag 17 mei hadden we hoog bezoek bij VIA Don Bosco. Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Digitale Agenda, kwam langs voor een boeiend gesprek over onderwijs, werk en ondernemerschap in het Zuiden, en over de uitdagingen voor de toekomst van onze ngo-sector.

De uitnodiging voor dit bezoek dateert van een “tech” missie in Kenya eind maart, waar onze directeur Filip Lammens samen met minister De Croo een aantal innovatieve startups bezocht. Tijdens deze missie nodigde hij de minister uit voor een bezoek aan VIA Don Bosco om verder na te denken over de belangrijke rol die wij als onderwijs-ngo kunnen spelen in het stimuleren van economische ontwikkeling en ondernemerschap in onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika. De minister bracht ons op 17 mei een meer dan 2 uur durend bezoek: een duidelijk teken van appreciatie en vertrouwen.

Het bezoek ging van start met een kennismaking van het hele VIA Don Bosco team dat hem via een ludiek filmpje kennis liet maken met onze verschillende diensten en partners. De minister ontdekte meteen in het filmpje enkele boodschappen over wat we bij VIA Don Bosco belangrijk vinden met betrekking tot het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Deze punten werden vervolgens uitgediept tijdens een sterke presentatie van onze directeur, in het gezelschap van de coördinatoren, Raad van Bestuur, Ondernemers voor Ondernemers en onze adviesraad. De focus lag enerzijds op opportuniteiten die in lijn liggen met zijn beleid rond digitalisering, het stimuleren van ondernemerschap in het Zuiden, en kansen voor meisjes. Anderzijds werden enkele uitdagingen op tafel gelegd die belangrijk zijn voor onze organisatie en de ontwikkelingssector als geheel.

Na de presentatie schoof het gezelschap de voetjes onder tafel, en kregen ze een heerlijke maaltijd voorgeschoteld door de leerlingen van het Centrum voor Leren en Werken (CLW) in ons leerrestaurant. Een leerrijke ervaring voor de jonge koks-in-spe, en een ware culinaire belevenis voor de minister die tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk kon proeven van het belang van een goede beroepsopleiding voor kwetsbare jongeren. De maaltijd ging gepaard met een co-creatiesessie rond de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. De minister kon zijn bezoek aan VIA Don Bosco duidelijk smaken en bleef langer dan voorzien. We hebben er alle vertrouwen in dat hij nu aan de slag zal gaan met de punten die naast het lekker eten op tafel kwamen. Bedankt aan iedereen die dit bezoek tot een succes maakte!