“Hoop voor Haïti”, onder deze noemer kwamen de medewerkers van Don Bosco Kortrijk samen op dinsdag 22 mei 2018.

Na de verwelkoming in het zaaltje bij de zusters van Kinderland, begon de avond met een bezinnend en biddend samenzijn rond Maria. Het grote Mariabeeld in de gebedsruimte werd bekleed met verschillende gekleurde mantels: wit verwijst naar haar zuiverheid, groen symboliseert haar luisterbereidheid, purper is een kleur van bezinning en inkeer, blauw is de kleur van Maria’s onbevangen levenskeuze en rood als kleur van het Paasgeloof. Daarna nodigde Nathalie iedereen uit voor de zondagsviering van Maria Hulp der Christenen in de grote kapel van de salesianen. De hoofdbrok van de avond werd geleid door Yolande Depoorter en Stefanie Dewaele die met woord en beeld, hun mooi Tysea-project - Hoop voor Haïti - voorstelden. Ze konden de 20-tal aanwezigen met hun enthousiasme overtuigen van de grote betekenis van hun inzet voor 15 weeskinderen (3-13 jaar). Dankzij verschillende medestanders en officiëleVlaamse organisaties, lukken zij als initiatiefnemers, de kinderen te huisvesten, de school te laten lopen en hen degelijk te laten begeleiden. Nathalie sloot de presentie af met een financiële steun vanwege de Medewerkers uit grote waardering voor hun ‘Hoop voor Haïti’.

De avond werd afgesloten met ’n drankje en lekkere zelfgebakken taart. Dank en proficiat aan alle mensen die deze salesiaanse medewerkersontmoetingmee hebben kleur gegeven.