… is het jaarthema op onze school. Daarmee proberen we een vertaalslag te maken naar de 7 werken van barmhartigheid. Het idee komt uit HOPE, een werkgroep die de realisatie van het opvoedingsproject bewaakt en ondersteunt.

Onder de noemers ‘zieken verzorgen’ en ‘gevangenen bezoeken’ schoten leerlingen en leerkrachten in actie voor 4 goede doelen: Make-a-Wish-Belgium,Vergeet de Kinderen Niet, Vertrouwenscentrum kindermishandeling Brusselen Het Gouden Mandje. De acties hebben we afgerond met een indrukwekkend Winterwonderland op onze school.

Leerlingen 'herbergen vreemdelingen' door verzorgingsproducten in te zamelen voor een nabijgelegen asielcentrum. Vervolgens komen mensen uit dat centrum getuigen over hun situatie. Later brengt Bert Gabriëls met zijn zaalshow ‘Op drift’ een schoolvoorstelling over de vluchtelingenproblematiek..

We willen ook 'naakten kleden'. Daarvoor zamelen we al een hele tijd kledij in voor kinderdagverblijven in Roemenië. Enkele van onze leerlingen verzorging doen er hun buitenlandse stage. Ook de vierdewereldwerking is ons niet ontgaan. Aan de hand van een kunstwerk, soep op de stoep-acties en een lessenmarathon zamelden leerkrachten en leerlingen geld in 'Mensen voor Mensen'. Ten slotte hebben we ook een bezinningsdag gehouden over het thema ‘armoede’.

Tijdens de vastenperiode zetten we in op vrijwilligerswerk en zorg voor het milieu. We willen weten wie van onze school zich al vrijwillig inzet en wie dat wel eens wil proberen. Samen met de gemeente Dilbeek organiseren we een zwerfvuilactie. Bovendien vieren we op 22 april “Earth Day”.

Na Pasen gaan we picknicken in het kader van 'hongerigen spijzen' en 'dorstigen laven'. Dat zijn ideale momenten om terug te blikken op een schooljaar vol helpers en helden!

Het is mooi te zien hoe leerlingen overtuigde helpers zijn. Misschien, nee met zekerheid laten we hen nog te weinig weten hoe heldhaftig we dat van hen vinden!

Leerlingen uit 5STW getuigen:

Amina: "Het is belangrijk dat we solidair zijn en elkaar helpen. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat er geen verschil bestaat tussen de burgers. Als ik me inzet voor mensen, dan voel ik me zelf ook goed. Ik vind dat je steeds moet doen wat je verwacht dat mensen ook voor jou zouden doen."


Sophie & Isabeau: "Wij vinden een goed idee om iets te organiseren voor het goede doel, maar wij denken ook dat dit wordt gedaan zodat de mensen een positief beeld hebben over onze school. De opbrengsten gaan wel naar een goed doel, en dat is een goede zaak. Met de lessenmarathon hebben we geld kunnen geven aan Mensen voor Mensen, een organisatie die opkomt voor mensen die leven in armoede."

Merel: "Veel leerkrachten zetten zich steeds in om evenementen te organiseren en maken hier kostbare tijd voor vrij. Ik ben er 100% zeker van dat onze school echt haar best doet! Een applaus is toegestaan! Maar wij kunnen als leerlingen nooit helemaal mee zijn met wat de school allemaal organiseert. In de veelheid ontgaat ons ook heel wat, en dat vind ik jammer. Zo organiseerde onze klas bijvoorbeeld een lessenmarathon in het kader van armoedebestrijding terwijl een andere klas rond klimaatzorg werkt. Die variatie is volgens mij nog te weinig zichtbaar."


Laura: "Als mensen hulp nodig hebben, kunnen we hen helpen door te geven wat we zelf te veel hebben, of door een luisterend oor te zijn. Als ik in hun schoenen zou staan, zou ik het ook leuk vinden om hulp te krijgen. Ik hecht daar echt belang aan. Het maakt mij verdrietig om te zien hoe mensen moeten overleven in oorlogssituaties, op straat, in de kou, … Ik wil hen duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan."