Ik ga naar Afrika <br>en ik neem mee ...

Schermafbeelding202018 11 0520om2008 12 33 ocst303

Colette Schaumont, coördinator van Don Bosco Vorming & Animatie, engageert zich vanaf januari als leken missionaris voor de salesiaanse provincie AGL (Afrique des Grands Lacs). Via deze brief stelt ze haar project voor.

Mijn engagement voor het vormingsproject in Muhazi kreeg de voorbije maanden een heel nieuwe wending. Ik vertrek in januari zelf naar Rwanda om er mij te engageren als leken­ missionaris voor de salesiaanse provincie AGL (Afrique des Grands Lacs). Mijn werkterrein zal niet alleen in Muhazi en dus Rwanda liggen om er het vormingscentrum op te bouwen. Als coördinator van de projecten van AGL zal ik daarnaast in Burundi en Oeganda actief zijn want deze landen behoren ook tot de provincie.

Wat neem ik mee naar Afrika? Niet zo veel eigenlijk ... Een paar valiezen, een portie nuchter idealisme en vooral veel gedrevenheid. Het is een grote stap die ik zet met een klein hartje maar toch op hoop van zegen ...

Maar wat ik wel heel graag zou willen meenemen is nog wat extra steun voor het Muhaziproject. Vorig jaar is de droom om voor de provincie AGL een vormings- en herbronningscentrum uit te bouwen ontstaan. We hebben daarvoor de voorbije zomer tijdens mijn verblijf in Rwanda samen de missie en de krijtlijnen uitgetekend. Afgelopen jaar hebben we ook al actief fondsen gezocht om de nodige materiële structuur uit te bouwen. De eerste plannen die getekend werden, waren nog niet wat we zochten: te duur, te weinig ecologisch, te weinig geïntegreerd in de lokale context ... We zijn het project nu zo aan het hertekenen dat het een betaalbaar, ecologisch en duurzaam project wordt dat kan gebouwd worden met creatieve technieken en met eenvoudige materialen die ter plaatse te vinden zijn. We hebben daarvoor recentelijk een interessante partner gevonden waarmee we nu in gesprek zijn (www.gacollabroative.org ). Ook willen we de lokale bevolking en vooral de bouwafdeling van de Don Boscoberoepsschool die op de site gelegen is, betrekken in het bouwproces. Onze partner heeft specifieke ervaring met dit soort projecten en biedt de nodige vorming aan om de mensen ter plaatse in het proces in te schakelen.

Zo wordt het project tegelijk een unieke vormingskans en praktijkervaring voor hen. We zijn nu op de goede weg en hopen in 2019 ook echt aan het bouw project te kunnen beginnen.

Maar om het financiële plaatje rond te krijgen hebben we nog een duwtje in de rug nodig. Ik wil dus opnieuw deelnemen aan de kerstcorrida in Leuven en mijn beste beentje voorzetten om me te laten sponsoren voor dit unieke project. Het zal de laatste keer zijn dat ik dit hier kan doen voor ik naar Afrika vertrek. Ik hoop dat het jullie motiveert om me voluit te steunen. Ik ga de bouw van de nodige infrastructuur zelf ter plaatse opvolgen en als die er eenmaal staat er samen met anderen voor zorgen dat het een actief, degelijk, goed draaiend vormingscentrum kan worden. De expertise de ik mocht opdoen in Don Bosco Vorming & Animatie zal me daarbij zeker van pas komen.

Wil je er mee zorgen dat ik wat extra kan mee nemen als ik straks vertrek naar Rwanda? Dan kan je een bijdrage storten op de rekening van:

VIA Don Bosco BE84 4358 0341 0159 (fiscaal attest vanaf €40).

Vergeet niet bij de mededeling te vermelden: 5042 DB Oud-Heverlee voor Muhazi Rwanda. Anders kan het geld niet aan het project toegewezen worden.

VIA Don Bosco is de administratieve partner voor dit project en volgt de verantwoording van de besteding van de fondsen op.

Alvast héél erg bedankt voor je steun!!!

Je kan de evolutie van het project volgen op de site www.muhazi.be .

Oh, en voor ik het vergeet: wie zin heeft om ook mee te lopen op de eindejaarscorrida en ook sponsoring voor het project te vergaren is meer dan welkom! Geef een seintje aan colette.schaumont@donbosco.be .
------------------

Colette schreef vorig jaar met oog op het kerstverhaal een artikel over het Muhaziproject voor Knack. Je kunt haar artikel hier lezen.