Onze speelpleinen zijn ook deze zomer enorm populair, met zo’n 250 à 460 kinderen en tieners die er dagelijks kunnen ravotten. Daarvoor zijn we meer dan 830 animatoren dankbaar, want zij zetten zich week na week, jaar na jaar vrijwillig in om de kinderen de tijd van hun leven te bezorgen.

Speelpleinwerkingen lijken op het eerste zicht wellicht allemaal hetzelfde, maar dat zijn ze alles behalve. De typerende Don Bosco-sfeer is namelijk meteen te herkennen. Met lachende gezichten word je ontvangen en met een lachend gezicht ga je zelf weer naar huis. “Er was eens een kindje aan het wenen omdat ze niet naar het speelplein wilde komen,”vertelt Matthijs (20) van Speelplein Groene Zone (Leuven). “Ze hing echt aan de mama vast. Maar toen die mama haar kindje weer kwam ophalen, wilde ze niet meer weg. Die verandering is zo mooi. Op zo’n moment denk je: wij doen ons werk hier echt wel goed.”

De animatoren van Don Bosco zijn allemaal vrijwilligers. Met hart en ziel zetten ze zich over heel Vlaanderen in om opvang te voorzien voor alle kinderen die het nodig hebben. Hiervoor krijgen ze dus niets, of slechts een kleine vergoeding. Dit maakt het mogelijk om de opvang voor ouders heel betaalbaar te houden (0 tot 5 euro). Ook blijft het mogelijk om kinderen in te schrijven, aangezien er geen inschrijvingsstop of wachtlijsten zijn.

In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, ervaren de animatoren het vrijwilligerswerk niet als onbetaald werken. “Ik zie dit niet als een job,” zegt Thaila van vakantiewerking Imago,“eerder als zelf plezier maken en op vakantie zijn”. Familie, samenhorigheid, de fantastische sfeer, openheid, vriendschappen voor het leven… Dat zijn de woorden die er spontaan uitkomen en die ook duidelijk zichtbaar zijn op de pleinen. “Wij staan hier met dezelfde goesting: voor het plezier, niet voor het geld,”zegt Nathalie (24) van Speelplein Kinderland (Kortrijk). Het plezier straalt dan ook van de animatoren af. De meesten zijn op een gelijkaardige manier op het speelplein terechtgekomen: eerst eens een weekje geprobeerd, om zo veel jaren later nog steeds trouw enkele weken op het plein te staan. Lenny (25) van Speelplein Don Bosco Halle werkt inmiddels in het lager onderwijs en kan het speelplein maar niet missen. “Ik heb een fear of missing out,”vertelt hij, “er was zelfs eens een moment dat ze kwamen spelen tijdens het schooljaar en toen ben ik om twaalf uur direct in mijn auto gesprongen om hier een half uur of zo mee te kunnen spelen, om me dan weer terug te haasten naar mijn school”. De loyaliteit van de animatoren kent geen grenzen.

Don Bosco Oud-Heverlee, Imago, Akindo, De Mirkens, Heidevreugde, Don Bosco Halle, Groene Zone en Kinderland klinken misschien niet iedereen bekend in de oren, maar deze negen speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco bezorgen de kinderen en animatoren heel veel zomerplezier. Ze worden sinds dit jaar bovendien verenigd door de bordjes die je op elk plein kan terugvinden met daarop: “Ik ben een Don Bosco animator!”, een slagzin die ze allemaal trots naroepen.


Jeugddienst Don Bosco vzw
Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee
T 016 24 16 20
jeugddienst@donbosco.be
www.jeugddienstdonbosco.be

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Jeugddienst Don Bosco geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een plezierig engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Jeugddienst Don Bosco wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.