"India bloedt en als actieve vrijwilligers moeten we iets doen"

India lhrs9op

Door de dramatische coronasituatie in India verliezen heel wat kinderen hun ouders. Het nieuws treft velen en zeker ook het Kortrijkse DAAV, dat zich al jaren inzet voor straatkinderen in het Zuid-Aziatische land.

DAAV (Developing Association for Active Volunteers) is een Kortrijkse organisatie met André Vandenbroucke als grote bezieler. Bisschop-emeritus en salesiaan Luc Van Looy is peter van de organisatie. Vanuit salesiaanse bewogenheid wil DAAV mensen motiveren om steun te verlenen aan de activiteiten van Don Bosco voor de straatkinderen in India. Dit kan onder meer via adoptie van een straatkind in India.

3 miljoen besmettingen en 50.000 doden op twee weken tijd
India kreunt momenteel onder een dramatische tweede golf. Op twee weken tijd (tussen 17 en 30 mei) waren er maar liefst 3 miljoen besmettingen en 50.000 doden. Ziekenhuizen kunnen de toevloed aan Covid-patiënten niet meer aan en mensen overlijden zonder enige behandeling. Van de gehele bevolking is nog maar 3% gevaccineerd, terwijl India een van de grootste producenten is van corona-vaccins... "De situatie is uitzichtloos", getuigt een Indiër bij DAAV.

Oproep
Omwille van die schrijnende cijfers in India doet André een oproep. "Als actieve vrijwilligers willen en moeten wij iets doen. Daarom wordt ons adoptieprogramma uitgebreid; er zijn immers ontelbare ontwrichte gezinnen door de pandemie. Een kind adopteren dat een vader of moeder verlieft aan corona kan op afstand en is nu meer dan nodig. Kleinere giften zijn natuurlijk ook welkom. Deze gaan rechtstreeks naar de mensen die het nodig hebben."

Voor meer informatie kan je contact opnemen met André via 0478 31 66 79 of vdb.andre@skynet.be.

André (achteraan) met straatkinderen uit India die reeds geholpen werden door DAAV.
André (achteraan) met straatkinderen uit India die reeds geholpen werden door DAAV.