Inse Van Rossom: “Onderwijs is nu meer dan ooit een collectief gegeven”

Foto s bibliotheek 3ppr7bu

Voor Inse Van Rossom, inspecteur-begeleider rooms-katholieke godsdienst bij Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) en bij Broeders van Liefde, helpt de COVID-19-crisis om de essentie van het onderwijs te herontdekken.

“Onderwijs moet gaan over de totale ontwikkeling van de leerlingen”, legt Van Rossom uit op de website van MagaZijn. “Daarnaast is deze periode een kans om zingeving te oefenen. We moeten plaatsen en momenten voorzien waarbij leerlingen en leerkrachten even kunnen ontsnappen aan deze hectische tijd. Deze zinvolle momenten en plaatsen geven zuurstof en veerkracht.”

Opnieuw naar de essentie
“Door COVID-19 moesten we ineens volledig anders denken over onderwijs. Met vallen en opstaan probeerden we nieuwe wegen uit. We waren op onszelf aangewezen om tot de essentie te komen. We ontdekten dat lesgeven eenvoudiger en efficiënter kon. Tot de essentie komen betekent niet enkel aandacht hebben voor wat maatschappelijk relevante vakken zijn, maar verder nadenken: hoe realiseren we afstandsleren met het oog op de totale ontwikkeling van leerlingen? Hoe kunnen ze hun talenten zo breed mogelijk ontwikkelen? Dit is een boeiende periode. Alle vragen die vroeger onderhuids aanwezig waren, beginnen meer en meer te prikkelen.”

Bijzondere impact
“Dat leerlingen en leerkrachten alle contact met elkaar moesten missen, heeft een bijzondere impact op de leerlingen en op hun welbevinden. Een goede relatie ligt aan de basis van alles, dus zeker en vast ook aan de basis van goed onderwijs. Leerkrachten en leerlingen zochten creatieve manieren om met elkaar contact te houden. In klasgroepen of teams waar voorheen niet sterk was ingezet op het bouwen aan onderlinge relaties werd de kloof soms nog groter. Tijdens de crisis werd teamwork en horizontaal afstemmen over de accenten en over de taaklast van leerlingen en leraars uiterst belangrijk.”

“Sinds COVID-19 is onderwijs meer dan ooit een collectief gegeven. Vroeger was iedere leerkracht eerder een individuele specialist. Vandaag draait het om wendbaarheid, een brede kijk en collectief overleg in de keuzes die je maakt voor de eigen, school-specifieke context.”

Toekomst van ons onderwijs
“De trend naar digitalisering in ons onderwijs is duidelijk. Het is van groot belang dat iedere leerling hierbij gelijke kansen krijgt. Het is schrijnend hoe door de pandemie de diversiteit en kansarmoede nog extremer zijn geworden. De sociale afkomst van onze leerlingen is hierbij bepalend, dat gegeven kunnen we niet meer uit de weg gaan. Deze inzichten geven stof tot nadenken: hoe pakken we deze uitdaging in de toekomst aan, op maat van elke leerling?”