Interessante sprekers bij Medewerkers van Don Bosco

Eric20 Haelvoet 8jrnq5l

Afgelopen weekend mochten zowel de Medewerkers van Don Bosco Groot-Bijgaarden, als die van Hechtel een interessante gast verwelkomen. In Groot-Bijgaarden kwam Dirk Claessens spreken over zijn engagement bij vzw Bronta, in Hechtel kwam Eric Haelvoet uitleg geven over het jaarthema 2021 van de congregatie.

Dirk Claessens in Groot-Bijgaarden

De oktobervergadering van de Medewerkers van Don Bosco Groot-Bijgaarden kaderde in het thema ‘oktober-missiemaand’. Eén van de leden, Dirk Claessens, kwam een uiteenzetting geven over vzw Bronta uit Breendonk, waarvan hij voorzitter is. “Oorspronkelijk was het een parochiale werkgroep die missionarissen van Breendonk steunde in hun missiewerk”, legt Lieve Grypdonck van de medewerkers uit. “Aanvankelijk werden er fondsen verzameld, maar heel snel evolueerde dit naar de steun aan projecten voor jongeren.”

Momenteel lopen er drie projecten: Batang transformers in de Filipijnen, Dorizon Doenja in Tanzania en Charisecours in Congo. “Allemaal projecten met als doel om jongeren kansen op een betere toekomst te geven en hen te vormen tot leiders in onze maatschappij”, gaat Lieve verder. “Daarnaast helpt vzw Bronta ook bij natuurrampen. Het was alvast een verhelderende avond van een geestdriftige medewerker.”

Voor meer informatie over deze projecten kan je terecht op de website van vzw Bronta.

Dirk Claessens tijdens zijn lezing in Groot-Bijgaarden.
Dirk Claessens tijdens zijn lezing in Groot-Bijgaarden.
Eric Haelvoet in Hechtel

Zaterdagavond verzamelden een aantal enthousiaste medewerkers zich in de living van de salesianen in Hechtel. "Onze gastspreker, Eric Haelvoet, kwam het jaarthema van 2021 toelichten", vertelt Louisette Ptaszynski. "Natuurlijk kan men zich de vraag stellen waarom we het nu nog zouden hebben over een thema dat maar goed twee maanden gangbaar is, maar zijn twee redenen waarom we ervoor geopteerd hebben om deze uiteenzetting toch te laten doorgaan. Ten eerste zijn er enkele medewerkers die deze lezing online gevolgd hebben en daar zeer door geïnspireerd werden en een tweede, niet minder belangrijke, reden is het feit dat hoop altijd - en zeker in deze periode van onzekerheid - een heel belangrijk aspect is in het leven van iedereen. De aanpak van Eric heeft ertoe geleid dat iedereen zijn of haar zegje kon doen. Er was interactie, afgewisseld met theoretische uiteenzettingen, zodat het geheel zeer boeiend en duidelijk was. Langs deze weg willen we Eric nogmaals bedanken voor de geslaagde avond."

De medewerkers van Hechtel luisteren geboeid naar Eric Haelvoet
De medewerkers van Hechtel luisteren geboeid naar gastspreker Eric Haelvoet