Dit jaar kwamen alle Don Bosco-internaten samen op 23 februari in Wijnegem.

We hebben bewust gekozen om dit jaar rond het thema ‘hartelijk opvoeden’ te werken. Hoe kunnen we hartelijkheid en structuur met elkaar rijmen binnen de salesiaanse traditie? Op welke manier geven we vorm aan de pedagogische relatie tussen de jongere en de opvoeder? Met welke aspecten dienen we als opvoeder rekening te houden? Welke hindernissen komen we hierbij weleens tegen? Deze vragen hebben ons aangezet om een dag te organiseren waarbij uitwisseling centraal zou staan.

De dag werd alvast hartelijk ingezet met een kop koffie in de hal om iedereen te verwelkomen. Voorzichtige toenaderingen kregen vorm, maar een korte speeddate als kennismaking zorgde ervoor dat het ijs volledig gebroken was. Er volgde een korte uiteenzetting over onze werking en doelgroep, gevolgd door een rondleiding door ons enthousiast team van opvoeders. De voormiddag was snel voorbij!

Na een heerlijke maaltijd was het tijd voor een uitwisseling onder het format van drie werkgroepen: we werkten rond voeding, observatiedossiers en emotionele ontwikkeling binnen de salesiaanse traditie. Iedereen kreeg de kans om tijdens die werkgroepen ideeën en ervaringen uit te wisselen. Dat we allemaal volgens de spirit van Don Bosco werken, werd al snel duidelijk! Het was fijn om de concrete werking van andere internaten te leren kennen en bepaalde doelstellingen binnen het opvoedingssysteem te bespreken. Het deed ons dan ook heel erg deugd om achteraf te horen dat bepaalde ideeën nog verder zullen besproken worden binnen het eigen team.

Belangeloos opvoeden: het was een zaak van Don Bosco, en duidelijk ook van alle opvoeders die hier aanwezig waren! Het was deugddoend, bevestigend, verrijkend … Wij kijken alvast uit naar de volgende bijeenkomst volgend jaar!