International Youth Day 2021: "Jeugd is toekomst van elk land"

IYD qsgkpcf

Op 12 augustus vieren we jaarlijks de International Youth Day (Internationale Dag van de Jeugd). Deze dag moedigt jongeren over de hele wereld aan om activiteiten te organiseren die het bewustzijn over de situatie van jongeren in hun land vergroten.

De Internationale Dag van de Jeugd is een door de Verenigde Naties uitgeroepen bewustmakingsdag. De dag heeft als doel om de aandacht te vestigen op de culturele en juridische problemen van jongeren. Sinds 2000 wordt de dag gevierd op 12 augustus en is dit een gelegenheid om de stemmen, acties en initiatieven van de jeugd te laten horen.

"De jeugd is de steun van elke natie, die een andere wereld kan creëren en vormgeven", klinkt het bij de congregatie van de salesianen. "Dit is de meest leerzame en heilzame leeftijd of tijd van het menselijk leven. Indien goed gebruikt, kunnen jongeren van hun land een wereldleider maken. Deze dag wordt gevierd om zo de participatie van de jeugd te benadrukken, die het potentieel heeft om een beter en duurzamer beleid te creëren. De jeugd is de toekomst van elk land. Vier deze dag door mensen op te voeden en bewust te maken van deze belangrijke dag van de jeugd."

Meer over de International Youth Day kan je hier vinden.