Internationale klimaatpelgrimstocht doet ook Don Bosco aan

Klimaatpelgrimstocht 0esa6zr

Op 14 augustus is in Polen de klimaatpelgrimstocht gestart. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november, waar ze hun klimaatpetitie zullen aanbieden. GroeneKerken en Vastenactie organiseren het Nederlandse deel van de tocht, onder de naam: Gewoon gaan! Op 4 oktober komen de pelgrims langs Don Bosco in Assel, waar ze zullen stoppen voor de lunch.

Met deze klimaatpelgrimstocht willen kerken en organisaties benadrukken dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid. Protestantse en Rooms-Katholieke kerken hebben de handen ineen geslagen en laten vanuit geloof hun stem horen voor het behoud en herstel van Gods schepping.

Ook meedoen?
Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland en er zijn verschillende manieren om mee te doen:

  • Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid via deze link: https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.
  • Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden via deze link: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.
  • Verspreid dit bericht over de klimaatpelgrimstocht, zodat wie dat wil een etappe kan meelopen en de petitie kan ondertekenen.

Meer informatie over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan is te vinden op: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.