Is de missionaire activiteit vandaag nog altijd relevant?

Missionaris 2nxbmfw

Het was donderdag 11 november 1875 in de kerk van Maria Hulp der Christenen in Valdocco. Na de vespers en het Magnificat stapte Don Bosco het spreekgestoelte op en stippelde hij het programma van de vertrekkende missionarissen uit. Ze zouden beginnen met de evangelisatie van de Italiaanse migranten, maar met het doel zich daarna aan de evangelisatie van Patagonië te wijden.

Don Bosco concludeerde met deze profetische woorden: “Wie weet of dit vertrek, zoals gebeurt met een klein zaadje, tot een grote boom zal uitgroeien? Wie weet of het niet zo zal verlopen als met het kleine gierst- of mostaardzaadje dat beetje bij beetje opschiet, en daarna veel goede dingen produceert?” Dadelijk daarna omhelsde Don Bosco de tien missionarissen, één na één. Aan elk van hen werd een kopij meegegeven van Don Bosco’s handgeschreven Aanbevelingen voor de eerste missionarissen die hij eerst genoteerd had in een notaboekje tijdens één van zijn reizen. Don Bosco vergezelde de missionarissen tot in Genua waar zij aan boord gingen van een Frans stoomschip Savoie op 14 november. Een getuige zag dat Don Bosco’s gezicht helemaal rood was van inspanning om zijn tranen te bedwingen.

Deze scène, dikwijls naverteld in geromanceerde versie, is ons bijgebleven in onze volkse salesiaanse verbeelding. Maar, vandaag de dag, is het wel heel anders geworden. Vele salesianen stellen zich soms de vraag: is de missionaire actie nog wel relevant? We hebben in bepaalde gevallen niet eens genoeg salesianen voor onze eigen provincie. Waarom ze dan uitzenden als missionarissen naar andere landen?

Er voor iedereen zijn
Maar daar God wil dat alle mensen gered worden, dat allen het recht hebben om Christus te leren kennen, en aan iedereen de mogelijkheid moet gegeven worden om hem te kennen, daarom moeten mensen concreet beschikbaar zijn om naar allen te gaan. In feite is het zo dat aan alle leerlingen gevraagd wordt het evangelie te verspreiden in alle tijden en op elke plaats (cf. Mt 28, 19-20), zodat allen "de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus mogen ontdekken" (Ef. 3,8). Toch zijn we allen ons ervan bewust dat er, vandaag zoals in het verleden, veel mensen zijn die Jezus Christus (nog) niet kennen en ook niet de gelegenheid hebben om hem te leren kennen of hem te aanvaarden. Dat is de reden waarom, meer dan ooit, de Kerk vandaag geroepen wordt om "heen te gaan", met dezelfde bereidwilligheid te luisteren naar de stem van de Geest, in vlam gezet door dezelfde missie-ijver, en met dezelfde moed die ook de missionarissen in het verleden hebben gehad (Redemptoris Missio, nr. 30; Evangelium Gaudium, nr. 24).

Missie-ijver
Onze salesiaanse roeping plaatst ons in het hart van de Kerk (Const. 6) “die missionair is van nature” omdat ze “uitgezonden is naar de naties” (Ad Gentes, nr. 2). Don Bosco vatte zijn Oratorio op in een missionair perspectief voor de arme en verwaarloosde jeugd zonder parochie. Door missie-ijver bezield, lanceerde hij nog enkele andere initiatieven: de pers met de “Letture Cattoliche” (Katholieke lectuur), het “Bollettino Salesiano” (salesiaans Nieuws). Verder stichtte hij de Salesiaanse Sociëteit (of Congregatie), de Vereniging van de Medewerkers (MDB) en het Genootschap met het doel de godsvrucht tot Maria Hulp der christen te verspreiden (ADMA). Hij was eveneens medestichter van de salesiaanse zusters (ZDB). Ten slotte schreef hij een nieuwe pagina in het leven van zijn jonge congregatie door in 1875 salesiaanse missionarissen uit te zenden, en zusters in 1877. Don Bosco gaf deze missie-ijver door aan zijn religieuze familie. Daarmee hebben we sinds het 19de en 20ste Algemeen Kapittel onderlijnd dat het voorbeeld van Don Bosco toont dat het missionair engagement een deel is van de natuur en het doel van onze congregatie (cf. AK19, nr.178; BAK20, nr. 471). Daarom kunnen we de missionarissen niet missen bij de vele medebroeders in de Provincie. We kunnen hen ook niet weerhouden omdat “we medebroeders hier nodig hebben” in onze provincies. De salesiaanse missionaris is een medebroeder die zijn missionaire roeping beantwoordt “binnen in” zijn salesiaanse roeping. Inderdaad, onze jaarlijkse uitzendingsdag (in Turijn op 11 nov.) is een concrete uitdrukking van onze trouw aan Don Bosco’s missionaire geest en engagement.