It takes a village to raise a child

Takes a village 0 zygzh1o

Nadat de opvoedsters al een schooljaar lang bezig zijn met het Faroproject, werd dit op 25 februari aan de internen en de ouders voorgesteld.

Faro is het Portugese woord voor vuurtoren. Een vuurtoren staat midden in de branding en blijft er standvastig staan, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Dit verwijst naar het project dat door PAika (kinderpsychiatrie UZ Brussel) en het CLB Pieter-Breughel begeleid wordt in verschillende scholen in en rond Brussel. We kregen de kans om als eerste internaat in te stappen in dit project. Een schooljaar lang laten we ons als internaatsteam onderdompelen in de kracht van ‘geweldloos verzet’. De ouders luisterden geboeid naar de uiteenzetting van het Faroteam. Ze apprecieerden het dat er ook een beëdigd tolk aanwezig was die tolkte van het Nederlands naar het Frans.

It takes a village to raise a child of het belang van de supporters en het netwerk in de opvoeding werd hier concreet aangevoeld. Het deed deugd te voelen dat de ouders bereid waren om samen met ons te kiezen voor opvoeding in een hartelijke, maar duidelijke stijl. Het geeft heel wat perspectieven voor de toekomst. Ondanks de cultuurverschillen is er één sterke gemene deler en dat is groeien. Elke ouder en opvoeder wil en droomt dat jongeren en kinderen mogen groeien en evolueren.

Wanneer je met velen kunt samenwerken aan de opvoeding van jonge mensen, dan mogen we dromen dat we op één of andere manier meehelpen om een beetje het verschil te leren maken. Samen op weg omdat we geloven in de kracht van jongeren en kinderen. Internaatswerking waar we samen kiezen om er te zijn en te blijven zoals een vuurtoren in de storm, biedt perspectief voor de toekomst.