Jaak Verheyden viert gouden en diamanten jubileum in Rwanda

Jaak 3n7tn0t

Op zaterdag 25 september organiseerde de gemeenschap van IFAK Kimihurura (Kigali, Rwanda) een viering voor het gouden en diamanten jubileum van salesiaan Jaak Verheyden. Jaak werd priester tot gewijd op 11 september 1971 (50 jaar), legde zijn eerste geloften af op 25 augustus 1961 (60 jaar) en vertrok naar Afrika als missionaris op 5 september 1961 (60 jaar geleden).

De dag begon met een eucharistieviering waarbij een vijftiental concelebranten (meerdere priesters die samen de mis opdragen) vertegenwoordigd waren aan de zijde van Jaak. In zijn commentaar op de voor deze gelegenheid gekozen lezingen (Jeremia 1,4-9 en Johannes 15,9-17) zei hij dat elke roeping, zoals die van Jeremia, een initiatief van God is: "Niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Met de hoofdgedachte van Johannes 15 ("Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad") onderstreepte hij dat de priester op een bijzondere manier de vriend van Jezus is en dat hij deze liefde in zijn hele leven moet uitstralen.

Generale repetitie
Onder de deelnemers bevonden zich, naast salesianen en enkele zusters, ook leden van het personeel van IFAK (Institut de Formation Apostolique de Kimihurura), leden van de Salesiaanse Familie en een vertegenwoordiging van de nieuwe Maria-Hulp der Christenen Parochieraad. Men kan zeggen dat deze mis een soort van generale repetitie was voor de gebeurtenis van zaterdag 2 oktober. Dan komt kardinaal-aartsbisschop Antoine Kambanda de nieuwe parochie officieel inwijden.

Voor het tweede deel van de dag verplaatste iedereen zich naar de refter van de studenten voor de maaltijd, waarbij enkele gelegenheidstoespraken tot de “held van het feest” werden gericht en hem enkele geschenken werden aangeboden. Jaak zelf sprak over zijn 60-jarig leven als salesiaan. De dag werd afgesloten met een gebed en de zegening door de jubilaris.