Jaaroverzicht aanmeldingen bij PLUS

Don Bosco Jeugdhulp Vlaanderen c1ic7hg

PLUS schrijft: "In totaal kregen 170 aanmeldingen met een vraag tot begeleiding van een jongere, klas of leerkracht uit het secundair onderwijs of uit Don Bosco. 96 jongeren werden effectief individueel begeleid gedurende, gemiddeld genomen, 9 halve dagen."